Publicerad: 16 oktober 2018

Krönika

Samverkan i fokus efter en extrem sommar

Efter sommarens stora bränder, torka och ovanligt långvariga värme, som ställde kommuner, landsting och regioner inför stora utmaningar är det nu viktigt att se på vad som fungerade väl och vad som kan bli bättre. Det arbetet pågår lokalt, regionalt och nationellt.

När vi nu blickar tillbaka på sommaren, går igenom vad som hänt och utvärderar hur SKL kan stärka upp stödet till medlemmarna framöver, kan vi konstatera att det brann i skog och mark på tusentals ställen runtom i landet. Långt fler än dem som fått publicitet i medierna. Preliminära siffror visar att antalet räddningsinsatser var dubbelt så många jämfört med tidigare år. Det går inte att säga annat än att det var en extrem situation för många kommuner, landsting och regioner.

Det är därför glädjande att se att kommunernas hantering av de höga brandrisknivåerna och av de många bränderna på flera sätt visar att man dragit lärdom av insatsen mot den stora branden i Västmanland för fyra år sedan. Kommunerna och de kommunala räddningstjänsterna var i år mer förberedda och hade på ett generellt plan byggt upp sina kunskaper om skogsbrandsläckning. Det gjorde att de flesta av händelserna kunde hanteras i ett mycket tidigt skede och med tillräckliga resurser för att förhindra spridning.

Efter sommaren tillsattes en rad statliga utredningar inom krisberedskap, hälso- och sjukvård, infrastruktur, livsmedelsförsörjning, med mera. Dessa pågår fortfarande. En högaktuell utredning, där SKL:s styrelse just beslutat om ett remissvar, gäller den kommunala räddningstjänsten. Utredningen har lämnat förslag inom ett antal områden som rör styrning, rekrytering och utbildning av räddningstjänstpersonal - och om statens ansvar.

SKL tror att flera av förslagen kan leda till att kommunerna blir ännu bättre på att leda stora räddningsinsatser. Samverkan och samordning mellan nationell, regional och lokal nivå behöver bli bättre, och utredningen har flera förslag på hur det ska gå till. Samtidigt menar vi att statens roll behöver göras ännu tydligare, och så saknar vi en helhetsöversyn av samhällets uppdrag inom området skydd mot olyckor. Vi ser också att det fortfarande finns utmaningar för både kommunerna och andra aktörer som inte tas upp. (Mer om detta i vårt remissyttrande).

Samverkan är a och o för att säkra upp för framtida utmaningar kopplade till ett förändrat klimat. Där är räddningstjänsten en viktig komponent, men det gäller för alla välfärdsområden.

PS. Läs också om den nya överenskommelsen med MSB om kommunernas krisberedskap.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!