Publicerad: 7 november 2017

Krönika

Samverkan bortom mediebruset

För att utveckla och möta de utmaningar som offentlig sektor står inför behöver vi samverka på alla nivåer. Vi strävar alla mot samma mål – en bibehållen god och förbättrad välfärd.

Vesna Jovic

För några veckor sedan skakade jag hand med utbildningsministern för ett gemensamt arbete med att se till att den nationella strategin för digitalisering av skolan blir verklighet. Handslaget innebär att vi är överens om att detta är en fråga som ska prioriteras, och att det är helt nödvändigt att alla elever får en likvärdig digital kompetens.

Det gemensamma arbetet med den digitala strategin är ett exempel på hur bra det blir när vi lyssnar på varandra och går åt samma håll. Det är så vi behöver göra inom olika frågor för att utveckla skolan och det är därför vi har föreslagit ett arbetande råd mellan staten, kommunerna och professionen. Med dialog och en gemensam agenda undviker vi ogenomtänkta förändringar som bara innebär merarbete för rektorer och lärare.

Likadant måste vi tänka med sjukvården. En verksamhet som rör alla medborgare, och som engagerar. Enligt opinionsmätningar är det den viktigaste politiska frågan valet nästa år. Just nu pågår ett omfattande förändringsarbete för att utveckla en mer jämlik och modern vård, med fokus på primärvården. Här har regeringens utredare föreslagit en gemensam färdplan framåt, som vi till stor del ställer oss positiva till. Här finns en samsyn om att förutsättningen för att lyckas är att landstingen, regionerna och kommunerna är med i alla delar av utvecklingen och att omställningen måste få ta tid.

Ytterligare ett exempel, även det en viktig fråga för medborgarna, är arbetet med trygghet och säkerhet. Förra veckan diskuterades kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism – och kritik riktades mot många av kommunernas handlingsplaner. När den första högljudda kritiken lagt sig landade dock många i analysen att frågan inte kan vila på en enskild kommun utan att det måste bygga på ett samarbete mellan kommuner, stat och andra huvudmän. Och att det samarbetet måste utvecklas och förbättras.

Vi lever i en polariserad tid, och i medierna ställs ofta samhällets aktörer mot varandra. Därför tycker jag att det är viktigt att påminna om att dialog och samarbete för att utveckla välfärden pågår hela tiden, inom alla områden. Även när det inte tränger igenom i mediebruset.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!