Publicerad: 12 september 2017

Krönika

Samråd för tydligare ansvar i skolan

En bra skola är avgörande för varje individs möjligheter att utvecklas och för vårt samhälles välstånd. Idag står skolan inför extra stora utmaningar

Vesna Jovic

Behovet av fler lärare och annan skolpersonal är omfattande – vi har stora barnkullar, många nyanlända elever och betydande pensionsavgångar. Samtidigt är investeringsbehoven stora, kommunerna behöver de närmaste åren bygga minst 350 nya skolor och 600 nya förskolor.

En bra lön och god arbetsmiljö är väsentligt för att locka unga att bli lärare och få lärare att stanna i yrket. Kommuner har prioriterat lärarna under flera år. För att klara det stora behovet av lärare, behöver vi också tänka nytt, som ökat samarbete mellan skolor och huvudmän, mellan lärare och mellan lärare och annan skolpersonal samt fjärrundervisning, för att nämna några exempel.

Parallellt med dessa uppgifter ser vi utmaningar som följer av ständigt högre pedagogiska ambitioner, digitalisering och globalisering.

I förra veckan tog SKL:s styrelse ställning till Skolkommissionens förslag kring skolans finansiering, styrning och utveckling. Kommissionen kommer med många bra idéer, men en hel del frågor förblir obesvarade.

Ska skolan kunna utvecklas på bästa sätt måste både stat och kommuner möta de stora utmaningarna. Viktigt är då att ansvar och befogenheter hänger samman. Den som har ansvar för verksamheten måste också ha möjligheten att styra den. Men tyvärr bidrar Skolkommissionens förslag till fortsatt otydlighet om fördelningen mellan ansvar och befogenheter.

För att möta skolans utmaningar vill SKL se ett närmare samarbete mellan staten, som sätter ramarna, och skolans huvudmän som ansvarar för verksamheten. SKL föreslår därför ett arbetande råd mellan staten, kommunerna och professionen. Där ska alla nya reformer och andra förändringar diskuteras utifrån principerna om full finansiering, tydlig ansvarsfördelning och en plan för genomförande. Allt för att bra förslag ska kunna genomföras på bästa sätt. Att följa upp några av Skolkommissionens förslag skulle förstås vara en uppgift för rådet.

Förslag och beslut om skolan behöver ständigt ha elevernas bästa för ögonen. Vi har ju alla samma mål: En likvärdig skola där alla elever kan nå sin fulla potential.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!