Publicerad: 8 januari 2019

Krönika

Så möter vi välfärdens utmaningar

Ett nytt år ligger framför oss. Det börjar i ett fortsatt osäkert politiskt läge nationellt. Det är oerhört viktigt för kommuner och regioner att vi så snart som möjligt får en regering på plats för att förutsättningarna ska klarna och för att vi tillsammans ska utveckla en samsyn om vilka utmaningar vi ser och hur vi ska möta dem.

Vesna Jovic, vd SKL.

De närmaste veckorna kommer vi att veta om det går att få en statsminister som godkänns av riksdagen, eller om det kommer att krävas ett extraval för att så ska ske. Kommunerna har genom SKL ombetts av talmannen att ha beredskap. Blir det ett extraval innebär det att kommunerna ansvarar för att genomföra två val inom loppet av en månad i och med valet till Europaparlamentet i maj.

Vad som än händer i rikspolitiken pågår ju den dagliga verksamheten i kommuner och regioner utan paus. Som alltid med fokus att leverera bästa möjliga välfärdstjänster till medborgarna. Och med utmaningar till följd av ett sämre ekonomiskt läge och ett ökat demografiskt tryck.

Kompetensförsörjningen kommer fortsatt vara en av våra absolut viktigaste frågor även detta år. SKL kommer att arbeta vidare med våra rekryteringsstrategier och med att stötta kommuner och regioner i utvecklandet av nya arbetssätt och i arbetet med digitalisering och automatisering. Kommuner och regioner är redan inne i det förändringsarbetet, men det behöver ske i en snabbare takt. SKL ska vara ett bra stöd i den uppväxlingen.

För att möta rekryteringsutmaningarna krävs ökad samverkan, och en ökad samsyn med staten. Under 2019 vill jag bidra till att vi får en mer aktiv dialog. Staten behöver bli bättre på att möta lokala och regionala behov så att satsningar hjälper istället för att leda till merarbete – ett exempel som tyvärr kan stjälpa snarare än hjälpa är satsningar som kommer mitt under eller mot slutet av året, i konflikt med kommuner och regioners budgetprocess. Samtidigt behöver vi inom kommuner och regioner bli ännu bättre på att sätta ord på de utmaningar vi ser för sektorn och presentera konkreta lösningar för framtiden. Också här ska SKL ta en ännu mer aktiv roll.

Vi ser stora utmaningar, men vi ser också en välfärd som levererar varje dag och vi ser olika vägar för ständig förbättring. Jag återkommer ofta till behovet en balanserad debatt baserad på statistik och fakta. Välfärdens vardag kan inte målas i svart eller vitt, och det kan inte debatten om den heller. Kan vi enas om det tror jag att möjligheterna att möta utmaningarna ökar eftersom vi då kan lägga fokus och energi där den behövs bäst – på verksamhetsutveckling. Det ser jag fram emot under 2019.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!