Publicerad: 28 maj 2019

Krönika

Så kan vi värna vårt vatten

Vrid på kranen, och ut strömmar rent vatten. Det har länge varit så självklart för oss i Sverige. Men nu behöver vi alla göra vad vi kan så att vattnet räcker.

Mängden grundvatten, som kommuner använder för att förse samhället med rent kranvatten, fortsätter att sjunka. Likt de senaste åren, riskerar bristen på vatten även den här sommaren att bli kritisk på flera håll.

Kommuner och myndigheter arbetar nu för att förebygga och förbereda sig på vattenbrist i sommar. Hittills har bland annat Högsby, Hultsfred, Mörbylånga och Borgholm, Nyköping, Region Gotland, Sala, Östhammar och Emmaboda beslutat om bevattningsförbud.

SKL arbetar för att staten ska ge kommuner bästa möjliga förutsättningar att hantera den tilltagande bristen på vatten. Vi har också under våren samlat information om hur kommuner kan förebygga och hantera vattenbrist på bästa sätt, både på kort och på lång sikt.

Viktigt är också att ha tillräckliga vattendomar, alltså tillstånd som anger hur mycket vatten som får hämtas från olika täkter. Det är också bra att ha med vattenförsörjningen i risk- och sårbarhetsanalyser.

Bristen på vatten väntas bli allt värre. När temperaturerna ökar når mindre vatten våra underjordiska grundvatten. Det är därför avgörande att alla kommuner har en plan för en hållbar vattenförsörjning på sikt.

Utmaningarna som vi står inför ställer också krav på nytänkande och innovationer. Här är det viktigt att kommuner hjälps åt och lär av varandra. Som exempel på nya lösningar kommer invånare i de båda kommunerna på Öland, Borgholm och Mörbylånga, från och med i sommar att dricka och använda vatten som renats från havet. Borgholm invigde för två år sedan ett vattenverk som avsaltar vatten, och i juli kommer även Mörbylånga att öppna ett vattenverk som renar havsvatten. Verket kommer att kunna producera 80 procent av vattenbehovet i kommunen under högsäsong.

Storsudret, södra Gotland, samarbetar flera aktörer, däribland Region Gotland, i ett test att samla in regnvatten till dricksvattenförsörjningen. Det görs bland annat genom att man skapar mindre dammar för att få regn att rinna i ner i till grundvattenförekomster istället för att rinna ut i Östersjön.

Utan rent vatten stannar vår vardag. Det är livsviktigt både att värna det vatten vi har och att hitta nya lösningar för att trygga vattenförsörjningen framöver.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!