Publicerad: 27 augusti 2019

Krönika

Så kan staten stötta effektivt

Högkonjunkturen går mot sitt slut under nästa år och kommuner och regioner står redan nu inför stora ekonomiska utmaningar.

Det kan inte upprepas nog många gånger: välfärden står inför stora utmaningar. Antal barn, unga och äldre ökar betydligt snabbare än den arbetsföra delen av vår befolkning. Vi behöver se över arbetssätt och se hur digitalisering kan underlätta.

Det är en besvärlig situation, och staten behöver stötta kommuner och regioner på ett effektivt sätt. SKL vill att staten börjar med att göra om de riktade statsbidragen till generella. Det kostar inget statsfinansiellt och kommer att öka möjligheterna för kommunerna och regionerna att prioritera att bedriva verksamheten effektivt utifrån lokala förutsättningar och behov. Riktade statsbidrag för också med sig ökad byråkrati. Utöver det finns risk för återbetalningskrav, ibland orimliga anser SKL.

Det senaste exemplet handlar om det så kallade likvärdighetsbidraget. När Skolverket i somras beslutade om återkrav av likvärdighetsbidraget för en del kommuner blev reaktionen från SKL stark. Det var tydligt att konstruktionen av bidraget ger orimliga effekter. Det som kan se ut som minskade kostnader per elev och neddragningar kan vara konsekvenser av ett ökat elevantal eller behov som finns en begränsad period, t.ex. ett antal förberedelseklasser.SKL är inte ensam att se denna problematik. Skolverket drog samma slutsats i sin utvärdering som publicerades förra veckan.

Villkoret för att få bidraget är att kommunen inte minskar de egna kostnaderna för undervisning och elevhälsa. Det kan leda till att kommuner med en mer gynnsam ekonomisk utveckling kan ta del av bidraget, medan kommuner med en mer ansträngd ekonomi som behöver göra besparingar för att klara sitt välfärdsuppdrag inte kommer att kunna få det. Bidragets konstruktion riskerar därmed att förstärka ojämlikheten i skolans finansiering.

SKL har länge drivit frågan om färre riktade och fler generella statsbidrag. Vi vill bort från den ryckighet och kortsiktighet som följer med dem.

Jag hoppas statsbidragens konstruktion diskuteras i den välfärdskommission regeringen inrättat. Där ska staten, kommuner, regioner och fackförbund tillsammans ta fram en målbild över vad som behöver göras för att hantera välfärdens utmaningar – och också se till att det faktiskt blir gjort. Med mod, nytänkande, pragmatiskt och prestigelöst arbete tror jag det kan bli riktigt bra.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!