Publicerad: 21 augusti 2018

Krönika

Så blir sommarens erfarenheter viktiga lärdomar

I kommun efter kommun inleds det nya läsåret, och med det är vardagen för många ett faktum. På SKL sätter vi igång arbetet med att summera en annorlunda sommar.

Många semesterfirare har nog uppskattat det vackra vädret, men det går inte att bortse från att det inneburit stora påfrestningar och utmaningar för många kommuner, landsting och regioner.

Under sommaren har vi haft löpande kontakt om bränderna och konsekvenser av värmeböljan med medlemmar, samordnande myndigheter och socialdepartementet. En första överblick tyder på att samordningen fungerat bra, och vi har hjälpt myndigheterna att sprida information. Vi har också stöttat medlemmar som hört av sig med frågor, främst arbetsgivarfrågor – men också om juridik, administration och kommunikation. Vi fortsätter såklart med rådgivning och stöttning i arbetet framöver.

Regeringen presenterade under gårdagen ett flertal utredningar som ska titta på hur det offentliga Sverige klarat utmaningarna med värmebölja, bränder och torka. Bland annat får Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten varsitt uppdrag för att se över krisberedskapen, samordningen och för att dra slutsatser om vad som fungerat och vad som behöver bli bättre. Det är bra. Vi behöver tillsammans ta vara på de lärdomar som finns om hur samhället ska hantera värmeböljor och extrema väderhändelser, som förväntas bli allt mer vanligt förekommande på grund av klimatförändringar. SKL kommer under hösten att göra en egen utvärdering ur både ett externt och internt perspektiv.

Landsting och regioner har under sommaren rapporterat om läget i sjukvården till Socialstyrelsen, med anledning av värmen. Även medier har följt upp detta med rundringningar. De har visat att vården har haft en god beredskap och överlag har klarat de höga temperaturerna bra. Några sjukhus har rapporterat om inställda operationer, men utmaningarna har till största delen varit desamma som tidigare somrar. Dock har det märkts att våra äldre medborgare haft det svårare i värmen. Något jag fick uppleva på nära håll, då jag blev tvungen att åka in till akutmottagningen i Köping med min mor. Vi möttes av en sådan professionalitet och omtänksamhet. En personlig upplevelse av sjukvården när den fungerar som bäst.

Den här sommaren har satt fokus på många viktiga frågor som kommuner, landsting och regioner står inför kopplade till ett förändrat klimat. Och den har visat på vikten av samordning, och nationell stöttning. Låt oss nu dra lärdomar av våra erfarenheter och jobba vidare på det sättet.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!