Publicerad: 5 juni 2018

Krönika

Rätt kompetens på rätt plats

Kompetensförsörjningen i välfärden är en hjärtefråga för SKL. Så är det för att det är den största utmaningen för kommuner, landsting och regioner. Liksom för industri, handel och alla andra arbetsmarknadssektorer det kommande decenniet.

De senaste veckorna har det skrivits en del om att antalet chefer inom hälso- och sjukvården ökar, samtidigt som andra grupper, till exempel sjuksköterskor, minskat något. Granskningen, som gjorts av Vårdförbundets tidning Vårdfokus, bygger på SKL-siffror och det är intressant att titta på vad som döljer sig bakom statistiken. Bakom varje siffra finns ju en av välfärdens medarbetare.

Antalet chefer har ökat för att regioner och landsting har gjort medvetna satsningar på att öka chefstätheten i den så kallade första linjen. Det har tillkommit både för att vi som arbetsgivare vet att det är bra för verksamheten och för att de fackliga organisationerna pekar på det som en viktig aspekt för en chef att göra ett bra jobb. Det är också en av delarna som vi lyfter fram i den partsgemensamma avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser.

Det finns också delvis en mer teknisk förklaring, som handlar om hur landsting och regioner redovisar sin statistik och vilken kodning man använt sig av. ”Vi har haft personer anställda som chefer, men de har inte varit kodade som det i våra system. Nu har vi rättat till det så att alla som jobbar som chefer också har den koden i personalsystemet”, säger till exempel en enhetschef i Norrbotten i en av intervjuerna.

Jag tycker att det är positivt att Vårdfokus, och andra medier, lyfter och diskuterar kompetensförsörjningen i välfärden. Men jag tycker att vi behöver se bredare på utmaningen – utan att ställa olika grupper mot varandra. Regioner och landsting är inne i ett stort förändringsarbete och problemet, som jag ser det, är varken att det är fler chefer, eller att fler arbetar med administration. Det som är det stora problemet är att det inom många verksamheter redan är svårt att rekrytera till olika yrkesgrupper, och att konkurrensen om arbetskraften kommer att fortsätta att öka.

Det vi som arbetsgivare kan göra är att se till att vi fortsätter att vara attraktiva. För rekrytera behöver vi. Men att anställa fler är inte hela lösningen. Vi behöver utmana traditionella arbetssätt, öppna upp för nya yrkesgrupper och använda digitaliseringens möjligheter. Och vi behöver se till att rätt kompetens finns på rätt plats. Det är så vi ser till att kvaliteten i välfärden bibehålls. Och det måste vara vårt huvudfokus.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!