Publicerad: 10 april 2018

Krönika

Prioriteringar görs bäst lokalt

Vi i kommuner, landsting och regioner har stora uppgifter framför oss som påverkas av hur staten driver sin ekonomiska politik. För SKL är det särskilt viktigt hur regeringen väljer att se på framtiden för statsbidragen i kommande vårproposition.

Vesna Jovic

Statsbidragen spelar en stor och viktig roll för att välfärden ska vara jämlik. Tyvärr har vi sett en utveckling med fler och fler specialdestinerade statsbidrag som reglerats detaljerat. De statliga satsningarna har alltid ett gott syfte, men staten behöver modernisera sitt sätt att styra utifrån lokala behov. De senaste årens kraftiga ökning av de riktade bidragen spär på onödig administration och försämrar förutsättningarna för kommuner, landsting och regioner att planera sina verksamheter. Nödvändiga förändringar i arbetssätt försvåras i en tid när det behövs som mest. De riktade bidragen kastar alltför ofta grus i förnyelsemaskineriet.

Det visar sig tydligt när jag träffar ansvariga ute i landet. Jag besöker kommuner där resurser och prioriteringar behövs för att klara undervisningen på färre lärare samtidigt som det kommer riktade statsbidrag för att bygga ut bibliotek. Eller kommuner där man behöver lägga tid och resurser på att samverka kring hemtjänsten med grannkommunerna, men där detaljstyrande statsbidrag gör att man känner sig tvingad att satsa på annat.

Pengar ska användas där de gör mest nytta och jag är helt övertygad om att den kunskapen finns bäst lokalt i kommuner, landsting och regioner. Vi vet om det är investeringar i en ny förskola, en satsning på digitala planeringsverktyg i äldreomsorgen eller nyanställningar av fler legitimerade gymnasielärare som är det mest prioriterade i en kommun. Vi vet om det är fler specialistsjuksköterskor eller en ny barnmottagning som behövs i vår region.

Jag förstår att nationellt ansvariga politiker har visioner för att hela tiden bygga samhället bättre. Det är ju något av det finaste vi har i en demokrati. De har och ska ha ansvar för att välfärden fungerar i hela landet. Men för mig är det uppenbart att det sker bäst med både mandat och ansvar nära medborgarna. Det lokala ansvaret och decentraliserade makten är en av hörnstenarna i vår samhällsmodell.

Regeringens vårbudget och oppositionens alternativ är viktiga och intressanta för oss och våra medlemmar ur väldigt många aspekter. För egen del är jag nog ändå mest intresserad av hur resonemangen kring styrning av statens resurser generellt ser ut och hur det påverkar kommuners, landsting och regioners möjligheter att fullgöra sina uppdrag framåt. Det är långsiktigt mycket betydelsefullt.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!