Publicerad: 12 december 2017

Krönika

Ny datalag ställer höga krav

Om knappt ett halvår träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft. Den innebär ännu högre krav på skydd av personuppgifter. SKL gör nu vad vi kan för att stötta våra medlemmar i förberedelsearbetet.

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj nästa år. Den ersätter då personuppgiftslagen och utgör en ny generell reglering för behandling av personuppgifter både inom det offentliga och det privata. Det finns flera nyheter i den nya förordningen som kräver att alla kommuner, landsting och regioner måste se över och vidta förändringar av verksamheten.

Till exempel har alla som har sina personuppgifter registrerade hos en kommun, ett landsting eller en region rätt att få information om hur deras personuppgifter behandlas. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung eller politisk uppfattning ställs särskilda krav. En annan förändring är kravet på att alla offentliga myndigheter ska ha ett dataskyddsombud. Den nya förordningen lägger stor vikt vid att den organisation som hanterar personuppgifterna kan visa att regelverket följs och ställer ökade krav på dokumentation.

Jag vill lyfta allt det arbete som kommuner, regioner och landsting nu gör och understryka hur viktigt det är. Det är också anledningen till att vi från SKL är väldigt tydliga i våra rekommendationer kring GDPR. Alla har vi såklart intresse av att personuppgifter hanteras på säkrast möjliga sätt, och om regelverket inte följs riskerar personuppgiftsansvariga organisationer sanktionsavgifter på miljontals kronor.

Jag vill också lyfta de informationsinsatser och det stödmaterial som SKLs jurister arbetat fram. Där finns bland annat en checklista med åtta punkter att följa i förberedelsearbetet. Det finns också frågor och svar att ta del av på skl.se. Där finns också webbsändningar som går igenom viktiga frågor. Vi fortsätter att fylla på under våren.

Jag vet att det finns många som redan kommit långt i arbetet och det finns flera lyckade samarbeten att lyfta fram. Till exempel har Norrbottens e-nämnd gemensamt upphandlat ett systemstöd för att hålla registerförteckningar för ett flertal kommuner. Ett mycket bra exempel på regionalt samarbete. Och samarbeta behöver vi göra.

Jag vill därför slå ett slag för webbplatsen Dela Digitalt, en webbaserad samverkansyta för offentlig sektor. Och för SKLs ”samarbetsrum”, som är ett virtuellt nätverk där ni i kommuner, landsting och regioner som arbetar med att förbereda er organisation på det kommande regelverket kan dela med er av erfarenheter, mallar och diskutera lösningar.

Det är inspirerande att ta del av alla samarbeten som pågår och vi behöver ta vara på den gemensamma klokskap som finns. Viktigt att bära med sig i arbetet är att det som nu görs utgör en viktig grund för digitaliseringens fortsatta utveckling.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!