Publicerad: 9 oktober 2018

Krönika

Nya arbetssätt höjer kvaliteten i välfärden

Det finns en stor potential att automatisera arbetsuppgifter inom många välfärdsområden. För att utvecklingen ska ske på bästa sätt behövs en samsyn mellan arbetsgivare och medarbetare.

Gjort på rätt sätt skapar en automatiserad process nytta för både medborgare och medarbetare samtidigt som det förbättrar arbetssätten i verksamheten. Socialtjänsten är ett område där det finns stora möjligheter till en sådan utveckling. Vi vet att de allra flesta människor vill vara oberoende och ha inflytande och kontroll över frågor och beslut som rör den sociala livssituationen. Då kan digitaliseringen skapa helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande.

Jag skrev i förra veckan en debattartikel tillsammans med Akademikerförbundets SSR:s ordförande Heike Erkers om digitaliseringens möjligheter för att öka kvaliteten i socialtjänsten. Vi är överens om att digitaliseringen, när den används på rätt sätt, både kan förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och höja effektiviteten och kvaliteten i servicen till brukarna. I artikeln pekar vi på vikten av samsyn mellan arbetsgivare och medarbetare för att utvecklingen ska drivas framåt, och att medarbetarnas kompetens och engagemang spelar en central roll i förändringsarbetet.

Många kommuner efterfrågar idag mer stöd i arbetet med att modernisera sitt arbete och öka digitaliseringen inom den sociala omsorgen. SKL kommer under hösten att, med hjälp av Vinnova, undersöka hur vi kan stödja kommunerna i upphandlingen av nya verksamhetssystem för socialtjänsten. Förstudien beräknas vara klar vid årsskiftet. SKL har sedan tidigare utvecklat ett sådant nätverk med ett 20-tal kommuner för att öka förmågan att göra goda inköp av välfärdsteknik.

Digitalisering och automatisering är ett kraftfullt verktyg för att förbättra de offentliga tjänsterna. För att kunna erbjuda en fortsatt bra välfärd, också när de demografiska utmaningarna tilltar, behöver kommuner, landsting och regioner identifiera vilka arbetsuppgifter som är möjliga, och lämpliga, att automatisera. Det är en process som kräver tid och tålamod från både ledning och medarbetare. Men det är en utveckling som är helt nödvändig.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!