Publicerad: 22 augusti 2017

Krönika

Nu vässar vi välfärden inför framtiden

För kommuner, landsting och regioner väntar stora och växande utmaningar. SKL samlar därför ledande politiker och tjänstemän till fyra regionala konferenser på temat. För att klara välfärdsuppdraget framöver är det dags att agera nu.

Vesna Jovic

Svensk välfärd är bland de bästa i världen. Det visar flera olika internationella undersökningar. Men det betyder inte att vi på något sätt kan luta oss tillbaka och slå oss för bröstet. Tvärtom. Med start i Linköping i dag kommer SKL att, inom loppet av två veckor, hålla regionala framtidskonferenser på fyra orter runt om i landet. Vi kommer att tillsammans med flera hundra ledande politiker och tjänstemän från kommuner, landsting och regioner att diskutera framtidens finansiering, kompetensförsörjning, organisation och digitaliseringens möjligheter. Ambitionen för SKL:s styrelse är att konferenserna ska ge oss tillfälle att på allvar börja diskutera framtiden och också utmana oss själva och andra, mer än vad vi normalt hinner göra i vardagen. Morgondagens utmaningar kräver nytänkande, samverkan och kraftsamling.

Befolkningen i Sverige består av allt större andel yngre och äldre. Allt färre i arbetsför ålder ska helt enkelt försörja allt fler. Kommuner, landsting och regioner behöver dessutom rekrytera omkring en halv miljon nya medarbetare under de närmaste tio åren. Och oavsett om kommunen har 2.500 invånare eller 900.000 så behöver en likvärdig välfärd kunna ges – vare sig om kommunens invånare blir allt fler eller färre.

Vi behöver tillsammans vidta en arsenal av åtgärder framöver för att vässa välfärden. Kommuner, landsting och regioner behöver utveckla verksamheten ytterligare med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård för att hantera det ökade behovet av välfärd. Och staten behöver skapa förutsättningar för att en sådan utveckling ska kunna ske. En minskad statlig detaljstyrning, ökade generella statsbidrag och ändrade regler för att underlätta samverkan mellan kommuner och landsting är bara några av alla nödvändiga lösningar som krävs. Sektorn behöver även arbeta vidare med att erbjuda nyanställda heltidsanställning samtidigt som staten behöver utöka utbildningsplatser för bristyrken.

SKL kraftsamlar också för att sprida kunskapen och användandet av digitala arbetssätt, bland annat genom smartarevalfard.se och möjligheten för även kommuner att bli delägare i Inera.

Det är tillsammans - med gemensamma krafter - som vi kan vässa välfärden och hantera framtidens utmaningar.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!