Publicerad: 29 januari 2019

Krönika

Mot ett hållbart samhälle

På område efter område sätts ambitiösa politiska mål i kommuner och regioner för att bidra till en hållbar värld. Många ligger i framkant i klimatarbetet. Och det behövs. Det förändrande klimatet och konsekvenserna av det är en av våra största samhällsutmaningar.

Vesna Jovic

Region Skåne konstaterar att all kollektivtrafik i Skåne nu är fri från fossila bränslen. Fler än 1000 bussar körs på förnybara drivmedel såsom biogas, förnybar el och biodiesel. Alla tåg, i dag uppåt 200 stycken, körs sedan 2009 på förnybar el. Den som pendlar till sitt arbete med tåg istället för bil mellan Malmö och Helsingborg bidrar till minskade koldioxidutsläpp motsvarande två års matkonsumtion för en person.

Region Skåne är en av de första regionerna med en fossilfri kollektivtrafik. Samtidigt ökar användandet av förnybara drivmedel i kollektivtrafiken snabbt över hela Sverige. Enligt SKL:s Öppna jämförelser kördes 87 procent av den regionala kollektivtrafiken på förnybara drivmedel år 2017. Det är mer än en fördubbling jämfört med åtta år tidigare.

Men även om det sker mycket positivt på många områden, så behöver utvecklingen gå ännu snabbare. Kommuner och regioner behöver göra mer och SKL behöver vara ett ännu bättre stöd i det arbetet. Minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning är två av SKL:s prioriterade frågor i år. Vad gäller klimatpåverkan kommer vi att fokusera på tre områden: hållbara upphandlingar, minskad energiåtgång i byggnader och klimatsmarta transporter.

Vi planerar att, tillsammans med kommuner och regioner, ta fram stöd och sprida goda exempel på alla dessa områden. Vi tar exempelvis fram en handledning för hur kommuner i sin trafikplanering kan främja hållbart resande med bland annat cykel och kollektivtrafik. Vi kommer vid seminarier och konferenser visa upp hur kommuner och regioner genomför klimatsmarta inköp. Vi ska också sprida verktyg för hur kommuner kan följa upp att energikrav på nya hus efterlevs.

En annan spännande sak är också att SKL, genom rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), under våren kommer att ge ut nyckeltal som kommuner och regioner kan använda för att följa upp och jämföra sitt arbete mot målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, varav ett just handlar om att bekämpa klimatförändringarna.

Det inger hopp att se allt det arbete som pågår i kommuner och regioner. Från SKL:s sida växlar vi nu upp för att stötta det regionala och lokala arbetet. Det som utgör själva navet för ett hållbart Sverige och en hållbar värld.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!