Publicerad: 15 april 2020

Krönika

Miljarderna till kommunsektorn behöver bli fler

Regeringen har i vårbudgeten skjutit till mycket pengar till kommuner och regioner, främst i form av generella bidrag. Miljarderna till trots är det dock troligt att de främst täcker minskade skatteintäkter – om ens det.

Staffan Isling

Det var inga överraskningar för kommunsektorn som kom med årets vårbudget. Det mesta har vi redan blivit varse om genom de olika åtgärdspaket som skyndsamt satts in för att begränsa spridningen av coronaviruset och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna. De tidiga beskeden har varit bra och gett kommuner och regioner något bättre förutsättningar att planera den egna budgeten både för i år och nästa år. Åtminstone om det inte vore för vissa oklarheter som ändå råder.

Utöver de 5 miljarder kronor i generella statsbidrag, som aviserades i januari, får kommuner och regioner ytterligare 15 miljarder kronor. De extra miljarderna kommer dock enbart att täcka minskade skatteintäkter, om ens det. Vi har all förståelse att staten inte har en plånbok med oändliga resurser, men det är ändå viktigt att det framgår att kommuner och regioner har stora intäktstapp för bland annat kollektivtrafik, kultur, fritid, tandvård och små flygplatser. Därutöver tillkommer kostnadsökningar för till exempel ekonomiskt bistånd och personalrekryteringar. Och inte att förglömma: de ekonomiska utmaningarna med de demografiska förändringarna som fanns redan innan covid-19 fanns på kartan.

I regeringens stödpaket höjs också ersättningen för merkostnader inom hälso- och sjukvården från 1 miljard till 3 miljarder kronor. Vi har på SKR dock påtalat att den förordning, som reglerar hur kommuner och regioner kan ansöka om ersättning, måste ses över. Det faller på sin egen orimlighet att Socialstyrelsen ska prioritera mellan de kommuner och regioner som har störst behov och ge ersättning i mån av medel när regeringen samtidigt säger att kommuner och regioner inte får begränsa hanteringen av covid-19 för att det saknas ekonomiska medel. Jag utgår ifrån att regeringen är villig att diskutera detta med oss och att det sker nödvändiga förändringar.

Regeringen har också aviserat att man avser att skjuta till 12, 5 miljarder kronor i generella statsbidrag för 2021. Värt att notera är dock att den totala nivån på generella statsbidrag därmed är 10 miljarder kronor lägre än för i år.

Mer personal och nya arbetsmetoder

Arbetslösheten väntas öka rejält framöver, vilket kommer att ge stora påfrestningar på framförallt kommunerna. Detta samtidigt som man ju i den egna organisationen ställer om och låter medarbetare som inte är fullt sysselsatta arbeta inom områden där behoven är stora. När jag i morgonens sändning, om den ekonomiska situationen i kommunerna till följd av covid-19, samtalade med Uppsalas stadsdirektör berättade han om en storsatsning de gör just nu för att nyrekrytera och snabbutbilda – ett tidskrävande men viktigt arbete. Jag vill uppmana alla ni i kommuner och regioner att nyttja detta tillfälle att locka permitterade eller uppsagda att byta bana till vår sektor. Och ni som ordnar kommunala yrkesutbildningar: Just nu står staten för alla kostnader.

Krisen har nödvändiggjort nya arbetssätt, inte minst inom äldreomsorgen. Ett exempel är Nyköping där ett specialteam med handplockade medarbetare inom hemtjänsten tillsatts för att stoppa spridningen av coronaviruset och vårda de sjuka. Teamet har på bara några veckor vuxit från sex till tjugo personer.

Äldreomsorgen måste tryggas

Något annat som bekymrar mig är hur vi ska hantera situationen i äldreomsorgen – att trygga både medarbetare och boende och att rädda liv. Det är bekymmersamt att smittspridningen är så pass stor bland äldre i särskilda boenden och i hemtjänsten, i alla fall i vissa delar av vårt land. Vi är många aktörer som behöver ta krafttag för att ta tag i det. Just nu växlar vi på SKR upp för att ytterligare stötta kommunerna, och diskussioner med relevanta myndigheter förs. Jag återkommer till det.

Ovissheten om utvecklingen i hela samhället är svår att hantera. Det viktigaste vi kan göra nu är att jobba på och visa kraft. Det vet jag att kommuner och regioner verkligen gör just nu.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!