Publicerad: 15 januari 2019

Krönika

Med transparens ökar tilliten

SKL har publicerat öppna jämförelser sedan 2006. Vi har nu analyserat och skruvat för att jämförelserna på ett ännu bättre sätt ska bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner. Det handlar främst om att lära av varandra och om transparens gentemot medborgarna.

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är också viktigt att staten, andra aktörer och att media får en bild av hur resultaten utvecklas i välfärden, hur de kan skilja sig åt beroende på förutsättningar och var de lärande exemplen finns. Våra öppna jämförelser, som ofta görs i samarbete med andra aktörer, utvecklas hela tiden och under 2017-2018 har SKL gjort ett större arbete runt detta. Vi skruvar på nyckeltal och jämförelser med ambitionen att förbättra stödet och tillgängliggöra resultaten på ett ännu bättre sätt. Ett exempel är de kommunvisa presentationer som togs fram i samband med öppna jämförelser grundskola. Arbetet har bland annat lett till att vi kommer att ta fram öppna jämförelser på fler områden, till exempel tittar vi på förutsättningarna för öppna jämförelser förskolan och digitalisering.

I utvecklingen ingår också att skifta fokus från ranking och topplistor till relevanta jämförelser mellan kommuner och regioner med liknande förutsättningar. Det tror vi leder till verksamhetsutveckling och uppmuntrar till erfarenhetsutbyte. Vilket ju är hela grundidén. En del av de öppna jämförelserna får stort genomslag i media, och det uppstår diskussioner. Det är bra. Men det är viktigt att dessa utgår från fakta, och att det är tydligt att statistiken finns tillgänglig i databasen Kolada för den som vill plocka fram andra resultat, eller skapa listor.

För 2019 har vi planerat 21 öppna jämförelser, varav 9 görs i samarbete med Socialstyrelsen. Först ut är öppna jämförelser Folkhälsa i början av februari. Den är framtagen tillsammans med Folkhälsomyndigheten, och är den första öppna jämförelsen på området på fem år. Den kan ge nyttig information inför budgetplaneringen nu på vårkanten. Därefter följer öppna jämförelser vård och omsorg om äldre samt gymnasieskolan i mars-april. (Här kan du ta del av publiceringskalendern för 2019.)

Vi arbetar också för att de öppna jämförelserna ska bli helt digitala, och därmed mer lättillgängliga. Jag är övertygade om att det är rätt väg att gå, och jag tror att de öppna jämförelserna kan bli ännu mer relevanta. Det är hårt tryck på välfärdsverksamheterna och alla tjänar på att lyfta blicken och lära av varandra. Det är också väldigt viktigt att visa upp resultat för att stärka förtroendet för välfärden. Jag tror att transparens ökar tilliten i samhället.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!