Publicerad: 15 maj 2018

Krönika

Med barnens bästa i fokus

Aldrig förr har så många barn gått i förskolan. Och antalet kommer att öka. Därför behöver alla vi som ansvarar för förskolans utveckling göra ännu mer för att få fler att utbilda sig till förskollärare eller barnskötare, och att de som redan arbetar i förskolan ska trivas och utvecklas.

Vesna Jovic

Trots att antalet barn i förskolan ökar håller trenden med minskande barngrupper i sig. Dessutom ökar personaltätheten något. Det är bra. Samtidigt ökar andelen personal som saknar pedagogisk utbildning. Det är en utveckling som vi behöver vända.

Under våren har förskolepersonal höjt rösterna för bättre förutsättningar. Berättelserna vittnar om en kärlek till yrket och samtidigt frustration och stress över att inte hinna med uppdraget. Hur förskollärare och barnskötare upplever förutsättningarna på jobbet varierar såklart – och det finns inte en likadan lösning för alla. Men vi vet att utmaningen med kompetensförsörjning är gemensam, och här finns mer vi kan göra tillsammans.

SKL arbetar med en handlingsplan för kompetensförsörjningen inom förskolan. Vi kommer att titta på hur kapaciteten att utbilda förskollärare och barnskötare ser ut och hur väl det motsvarar behoven. Vi kommer att göra en särskild belysning av barnskötaryrket, eftersom behovet av utbildade barnskötare inte signaleras på samma sätt som behovet av förskollärare. När de gäller medarbetarna som saknar relevant utbildning, kommer vi att undersöka vilka kompetensinsatser som behövs och hur de skulle kunna genomföras. Vi ska också samla och sprida goda exempel.

Jag vill gärna lyfta ett exempel här, som jag tycker lovar gott och kan spridas i lokala variationer. Från Kungsbacka. Med ”barnets bästa i varje steg” som utgångspunkt inledde kommunen ett arbete med fokus på förbättrad lär- och arbetsmiljö för både barn och medarbetare. Varje förskolechef i kommunen fick i uppdrag att se över hur de bäst kunde organisera arbetet utifrån barnen, medarbetarna och miljön. Rätt kompetens på rätt plats – och med målet att varje barngrupp skulle ha minst en förskollärare. Resultatet, enligt medarbetarna: större möjligheter att fullfölja läroplansuppdraget och bättre samarbete. Dessutom lugnare miljö och mer delaktiga barn. Kungsbacka är ett exempel på hur det går att ställa om med barnens bästa för ögonen och det finns fler exempel att ta del av på skl.se.

Svenska förskolor håller hög kvalitet. Och nio av tio föräldrar är nöjda med sitt barns förskola och tycker att personalen gör ett mycket bra jobb. Men vi kan inte luta oss tillbaka. För att förskolan ska förbli lika bra framöver behöver vi som huvudmän, tillsammans med stat, lärosäten och fackliga organisationer, kraftsamla för att locka fler till förskollärar- och barnskötaryrkena och se till att de som arbetar i förskolan idag trivs på jobbet. Det arbetet är ständigt pågående, och nu växlar vi på SKL upp takten.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!