Publicerad: 14 november 2017

Krönika

Medarbetarna nyckeln till kvalitet

Just nu pågår Kvalitetsmässan i Göteborg. Här diskuteras många aspekter av kvalitet i välfärden. Och den allra viktigaste förutsättningen för en högkvalitativ och hållbar välfärd är förstås medarbetarna.

Verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är personalintensiva, och kommer alltid att vara det. De närmaste åren behöver tusentals nya medarbetare rekryteras. Vi som arbetsgivare behöver göra vårt bästa för att få våra medarbetare att stanna kvar och att locka nya att välja vår sektor.

För att möta rekryteringsbehovet behöver bland annat antalet utbildningsplatser utökas och det behövs fler och mer flexibla vägar in till yrkena. Vi måste också se till att ha rätt kompetens på rätt plats, bredda rekryteringen och uppmuntra fler att gå upp från deltid till heltid.

Grundläggande är också att kontinuerligt arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Därför skrev vi, för drygt ett år sedan, tillsammans med fackförbunden under en avsiktsförklaring om friskare arbetsplatser, med målet att minska sjukskrivningarna och förbättra arbetsmiljön. Den gemensamma föreningen Suntarbetsliv är ett nav i det arbetet – och på deras webbplats finns stöd och inspiration att ta del av.

Allt fler kommuner, landsting och regioner har till exempel tagit del av den arbetsmiljöutbildning som finns att hämta där. En gemensam webbaserad utbildning för chefer och skyddsombud som är kostnadsfri, kvalitetssäkrad av parterna och som kan användas på alla nivåer.

När jag ikväll delar ut priset till Årets kvalitetskommun är det till en kommun som inte bara har lyckats i sitt arbete som arbetsgivare utan också i sitt arbete med demokrati, service och företagsklimat. En av frågorna som kommunerna svarat på i nomineringsprocessen är ”hur gör kommunen för att utveckla en god arbetsmiljö och delaktiga medarbetare?”.

Det är spännande att botanisera bland svaren. Här nämns bland annat program för kompetensutveckling, kollektiva förmåner såsom friskvård, samarbeten med högskolor, traineetjänster, introduktionsprogram för nyanställda samt riktade satsningar mot ungdomar för att introducera kommunen som arbetsgivare.

Det är viktigt att vi delar med oss och tar del av de framgångskoncept som gör oss till attraktiva arbetsgivare med delaktiga medarbetare. Så höjer vi kvaliteten i välfärden.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!