Publicerad: 25 september 2018

Krönika

Målet är en bostad för alla men vägen dit är lång

Tillgång till en bostad är en grundförutsättning för ett bra liv. Därför är det så viktigt att det finns en bostadspolitik som ökar möjligheterna för fler att komma in på bostadsmarknaden.

Bostäder och byggande har inte haft någon framträdande roll i debatten under valrörelsen. Även om det är en av de stora utmaningarna för kommunerna. Men i förra veckan lyfte Sveriges Radio i flera inslag fram problematiken med en ökande sekundär bostadsmarknad, och att allt fler människor söker sig till kommunernas socialtjänster för att få hjälp. Enligt Boverket har antalet sociala bostadskontrakt, bostäder som socialtjänsten hyr ut i andrahand till behövande, mer än fördubblats sedan 2008. Det handlar om många olika grupper.

Tillgång till en bostad är en grundförutsättning för människors möjligheter att förverkliga sina livschanser. Det är också en självklar del av ett samhälles välfärdspolitik och för att uppnå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Vi har från SKL länge efterfrågat en social bostadspolitik som öppnar möjligheterna för fler att skaffa en bostad på egen hand. För att det ska bli möjligt behövs en rad förändringar – både för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för ny- och ombyggnation av bostäder, och för att göra det lättare för individer och familjer som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Till exempel har vi föreslagit ett förändrat system för att minska den ekonomiska risken för de som vill bygga eller bygga om i kommuner med svag bostadsmarknad och efterlyst åtgärder som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Vi har också föreslagit nya system för bostadsstöd, och att det bör övervägas om ett förmånligt subventionerat bosparande för unga och subventionerade startlån för unga och nyanlända med ordnad ekonomi ska införas.

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden ökar och det är bråttom att hitta en långsiktigt hållbar lösning. Kommunerna tar idag ett stort ansvar för bostadsförsörjningsuppdraget – nu behöver regering och riksdag ta sin del av ansvaret. Det behövs ett bättre samarbete mellan stat, kommun och marknadens aktörer. SKL har länge haft frågan om bostäder till alla i fokus och det är en prioriterad fråga för oss. Den 1 november i år anordnar vi också ett bostadspolitiskt seminarium där vi ställer frågan hur svårt det egentligen kan vara att nå målet ”Bostäder till alla”. Frågan behöver komma upp på dagordningen för att förhindra att fler hamnar i utanförskap, och för att hålla ihop Sverige.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!