Publicerad: 2 april 2019

Krönika

Löften från finansministern

Vi ska underlätta för kommuner och regioner att bli mer effektiva. Så sa finansminister Magdalena Andersson på SKL:s valkongress förra veckan. Löftesrikt!

Här kommer några inspel på vad SKL önskar att regeringen gör för att underlätta:

Fler generella statsbidrag

SKL har länge drivit på för att få färre riktade statsbidrag och i stället mer av generella bidrag. En rapport från Statskontoret visar att riktade bidrag skapar ineffektivitet, ökar ojämlikhet mellan kommunerna och ökar administrationen. Så vill vi inte ha det.

Tyvärr har utvecklingen i stället gått åt fel håll – förra året tillkom 33 nya riktade bidrag och är nu uppe i cirka 200. Här hoppas vi verkligen att vi i dialog med staten ska få en förändring. Vi vill skapa en gemensam bild över vilka långsiktiga förändringar som behövs för att klara de utmaningar som väntar. Med långsiktighet och möjlighet till anpassning till lokala förutsättningar, så skapar vi förutsättningar för en väl fungerande välfärd även i framtiden

Gör det möjligt att samverka

Det finns så mycket att vinna när kommuner och regioner kan samverka med varandra. Öppningen mot generell avtalssamverkan som kom förra året är ett steg på vägen - men vi behöver komma vidare. Det måste bli enklare för kommuner och regioner att samverka inom fler områden, bland annat hälso- och sjukvården. Lagstiftningen behöver ändras så att gränssnittet mellan huvudmännen blir mer flexibelt. Ska vi till exempel få ett fungerande flöde för äldre sjuka som behöver insatser både från regionen och kommunen, så behöver vi också få bättre förutsättningar för informationsutbyte.

Det måste också bli enklare för mindre kommuner att använda varandras kompetenser och resurser - här behövs både utvecklingsarbete och lagstiftning som exempelvis möjliggör samproduktion av välfärdstjänster.

Staten behöver säkerställa att onödiga juridiska hinder elimineras och att lagar och regelverk kontinuerligt utvecklas och är i takt med tiden.

Nu har finansminister Magdalena Andersson lovat att göra sitt bästa för att riva rättsliga hinder för samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och regioner. Det lovar gott!

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!