Publicerad: 8 maj 2018

Krönika

Kultur för hela landet

Idag inleds nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Ett möte som SKL anordnar tillsammans med Region Skåne, Regeringskansliet, Nordiska ministerrådet och Nordisk kulturfond för att utbyta erfarenheter och samtala om hur vi kan stärka kultursamarbetet mellan våra länder.

Vad krävs för att alla invånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i och ta del av ett rikt kulturliv oavsett bostadsort? Och hur kan stat, regioner och kommuner tillsammans stärka förutsättningarna för kultur i hela landet? Det här är några av de frågor som vi kommer att diskutera med våra grannländer, och därför samlas nu politiker och tjänstemän för att dela med sig av kunskap kring flernivåstyrning och samverkan inom kulturpolitiken. Till mötet kommer också samtliga de nordiska kulturministrarna. Det ska bli intressant att ta del av diskussionerna i Malmö, som också kommer att presenteras i en rapport.

Kultursektorn har en komplex struktur, som bland annat bygger på samfinansiering av verksamheter av både kommun, landsting, region och stat. Vi behöver därför ännu mer av samverkan och en utvecklad dialog för att se till att vi arbetar mot gemensamma mål och att satsningar från staten bidrar till utveckling av verksamheterna i kommuner, regioner och landsting på de sätt som behövs. Det gäller inte minst frågor som berör kommunernas kulturpolitiska arbete och de stora verksamheter som bedrivs där. Som kulturskolan exempelvis, med en halv miljon aktiva barn eller folkbiblioteken, med drygt 65 miljoner besök per år. Det är verksamheter nära medborgarna som bidrar till hög livskvalitet i vardagen, som invånarna räknar med ska finnas och som i allra högsta grad påverkas av beslut på nationell nivå.

Jag ser att det nordiska samarbetet inom kulturområdet har mycket att bidra med. Ibland upplever jag att det finns fler likheter mellan regioner i grannländer, än mellan regioner inom det egna landet. Redan idag har till exempel flera landsting, regioner och kommuner utvecklade samarbeten utmed gränserna till Danmark, Norge och Finland, exempelvis Malmö stad, Haparanda kommun och Region Värmland. Och det finns hundratals vänorter runtom i Norden. Därför behöver vi fler plattformar så vi enklare kan hitta olika former av samarbeten och dela kunskap med varandra.

Kulturfrågorna rör medborgarnas vardag och fritid. De är en del av kärnan i det demokratiska samhället och bidrar till ökad jämlikhet. Kulturen bidrar också till lokal och regional utveckling och arbetet för ett socialt hållbart samhälle. Om det kan vi aldrig prata för mycket.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!