Publicerad: 13 mars 2018

Krönika

Krävs kunskap och dialog för att motverka hot och hat

Det är oacceptabelt att så många förtroendevalda upplever hot och hat i sina uppdrag. När politiker riskerar att avstå från att ta ställning i frågor av rädsla för trakasserier har det gått alldeles för långt.

I söndagens Agenda kunde vi ta del av utsatta politikers berättelser om en vardag med överfallslarm och tankar på avhopp för att skydda den egna familjen. Och i förra veckan publicerade Mittmedia en enkätundersökning bland förtroendevalda i mellersta Sverige. Nästan en tredjedel av de 1 500 som svarade på enkäten uppgav att de hade drabbats av hot och hat till följd av sitt samhällsengagemang, och var sjunde uppgav att de undvikit att ta ställning i vissa frågor på grund av rädsla för trakasserier.

Vittnesmålen bekräftar tyvärr den bild som vi på SKL känner till. I Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2016 svarade var fjärde att de utsatts för hot och trakasserier och undersökningen, som genomförs av Brå, visar att hoten under ett valår tenderar att öka. Det är mycket allvarligt. Vi uppmanar alla som utsätts att polisanmäla händelserna.

SKL har länge arbetat för en skärpt lagstiftning. Det är därför glädjande att regeringen signalerat att de är inne på samma linje och vi hoppas att det sker en snabb process inom regeringskansliet. Imorgon finns demokratiminister Alice Bah Kuhnke på plats på SKL:s Demokratidag. Där ska vi bland annat prata mer om hur vi tillsammans arbetar för att förebygga hat och hot. Genom stöd från regeringen fortsätter SKL också att stötta kommuner, landsting och regioner i det arbetet under valåret.

En viktig del är att öka kunskapen och medvetenheten om hur det digitala medielandskapet fungerar. Förtroendevalda vill och behöver vara aktiva på sociala medier men det är också där som utsattheten är som störst. Den digitala utvecklingen är viktig för samhället men har sina baksidor med falska och förvrängda nyheter, filterbubblor och inte minst hot och hat. För att vi ska få mer kunskap har SKL gett FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, ett uppdrag att genomföra en studie av styrelseordförandes utsatthet på immigrationskritiska sidor på nätet. Resultaten presenteras senare i vår.

Att motverka hot, hat och våld mot förtroendevalda är ett uppdrag för oss på SKL, för regeringen, för kommuner, regioner och landsting, för politiska partier och för polisen. Men det är också ett uppdrag för dig och mig som privatpersoner. När vi står upp för det öppna samtalet i vardagen visar vi att de som utsätts för trakasserier i sitt demokratiska uppdrag inte är ensamma. Och att hot och hat aldrig kan accepteras.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!