Publicerad: 5 mars 2019

Krönika

Krafttag mot bostadsbristen

SKL fortsätter att utveckla sitt stöd till kommunerna i arbetet med att se till att alla invånare, oavsett ekonomisk situation, har ett bra boende. Vi hoppas att din kommun vill vara med och bidra.

Vesna Jovic.

Kommuner över hela landet arbetar intensivt med bostadsförsörjningen. Ändå är bristen på bostäder ett fortsatt stort problem. Enskilda drabbas och situationen leder till kostnader för samhället som uppgår till mångmiljardbelopp och hämmar viktig tillväxt. Särskilt svår är situationen för grupper med sämre ekonomi eller olika former av sociala svårigheter.

Regering och riksdag måste ge kommunerna betydligt bättre förutsättningar att lösa bostadsförsörjningen. Vi ser, sedan en lång tid tillbaka, hur partierna i riksdagen återkommande diskuterar ändringar av mindre viktiga byggregler, medan kommunerna lämnas med de verkliga problemen i vardagen.

Samtidigt som det görs stora insatser för att åstadkomma ett ökat byggande av nya bostäder, så har socialtjänsten i allt större utsträckning behövt lösa bostadsfrågan för individer och familjer som inte lyckas ordna ett boende på egen hand. Så har det blivit bland annat för att regering och riksdag inte förstärker de ekonomiska stöden i takt med prisutvecklingen på bostäder och för att stöden inte är utformade så att de möter behoven hos alla de hushåll som har en svag ställning på bostadsmarknaden. Grupper som traditionellt inte sökt sig till socialtjänsten gör nu det av strikt ekonomiska skäl. Det finns helt enkelt inga bostäder till överkomliga priser eller så är kraven för att kunna få en bostad sådana att det omöjliggör för att alla ska kunna, som det uttrycktes i regeringsförklaringen, ”känna sig så fria som när man sätter nyckeln i dörren till sin första lägenhet”.

Med start under våren besöker SKL ett flertal kommuner för att hämta in viktig kunskap om framgångsrika arbetssätt. Men också för att på plats få se och höra om de utmaningar som berörda kommuner möter i bostadsförsörjningen. Därtill planerar vi att genomföra enkäter och fördjupande studier på flera områden, däribland bostadssociala insatser och hinder för byggandet av nya bostäder. Allt detta för att komma fram till konkreta åtgärdsförslag till främst kommuner och staten om hur båda parter kan bidra till att Sveriges invånare får tillgång till ett bra boende.

Vi hoppas att din kommun vill vara med och bidra och att ni följer oss under arbetets gång. Ju mer vi hjälps åt, desto större är chansen att åstadkomma en nationell bostadspolitik som möter kommunernas behov och en lösning på den sedan länge rådande bostadsbristen.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!