Publicerad: 12 mars 2019

Krönika

Kraft och framsteg när regionerna samarbetar

Efter två års gemensamt arbete med att minska beroendet av inhyrd personal i vården har de kraftiga kostnadsökningarna äntligen planat ut.

Vesna Jovic.

Det var för drygt två år sedan som regiondirektörerna gemensamt fattade beslut om att regionerna tillsammans skulle inleda ett arbete för att bli oberoende av inhyrd personal. Målet ställdes högt och tiden var kort. Kostnadsandelen för inhyrd personal skulle uppgå till högst två procent.

Nu står det klart att siffran i snitt uppgår till fyra procent. Men det är stora skillnader, flera regioner ligger på eller under två procent och har gjort det under en längre tid.

Kostnaderna ökar fortfarande, men planar ut betydligt. Hälften av regionerna har minskat kostnaderna.

Är då detta ett misslyckande?

Nej, absolut inte. Det är snarare ett exempel på vilken kraft och vilka framsteg som kan göras när regionerna går samman och arbetar mot ett gemensamt mål.

Diskussionen om inhyrd personal har, genom projektet, hamnat högt upp både på den politiska agendan och på ledningsnivå. Det har lett till ett stort antal förändringar och förbättringar, för såväl patienter som för personal.

I Sverige når vi inom många områden medicinska resultat i världsklass. Men det finns utmaningar. Frågar man patienterna anger de brist på kontinuitet som ett av flera utvecklingsområden. Personalen vill ha bättre arbetsmiljö och villkor. Därför krävs att vården blir oberoende av inhyrd personal och har en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare i den löpande verksamheten.

Främst handlar det om att vården ska vara säker för patienterna. Det förutsätter kontinuitet. Ju fler som är involverade i vården, desto större risk för fel och misstag. Det handlar också om trygghet. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, är det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.

Det handlar inte om ett totalstopp – det kommer ibland av olika anledningar, att finnas ett behov av inhyrd personal.

Ett oberoende av inhyrd personal är viktigt för att andra utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas. Utveckling inom hälso- och sjukvården handlar om bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och större trygghet för patienterna samt bättre arbetsmiljö för personalen, med färre sjukskrivningar. Ett oberoende av inhyrd personal är alltså en möjliggörare för många andra viktiga förändringar.

Det här arbetet tar aldrig slut. Vi ska tillsammans fortsätta jobba med arbetsmiljö, kompetensförsörjning och nya arbetssätt. Målet är en hållbar bemanning.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!