Publicerad: 23 oktober 2019

Krönika

Kommunutredning öppnar upp för fler samarbeten

Utredarna har lyssnat på medlemmarnas önskemål och lägger nu fram förslag som ska göra det lättare för kommuner, landsting och regioner att samverka. Det är väldigt glädjande.

Vesna Jovic

I höstens Ekonomirapport, som vi presenterat tidigare idag, pekar vi på det ökade trycket på verksamheterna i kommuner, landsting och regioner till följd av Sveriges rekordsnabba befolkningsökning, framför allt i grupperna yngre och äldre. Det demografiska trycket ställer höga krav på förändrat arbetssätt, effektivisering och ständig utveckling.

Lägligt presenteras även i dag kommunutredningens första delbetänkande, med just uppdraget att ”stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar”. Utredningen föreslår att det i kommunallagen införs en generell möjlighet till avtalssamverkan. Förslaget är mycket välkommet och ligger helt i linje med vad vi och våra medlemmar har efterfrågat under många år. Utredningen understryker att det inte ska finnas några geografiska begränsningar för avtalssamverkan. Det är viktigt, inte minst för att digitalisering inte har några sådana gränser.

Det finns inga förslag i utredningen om förändringar i rådande upphandlingslagstiftning, utan kommuner och landsting måste ta hänsyn till den på samma sätt som i dag. Däremot föreslås att Upphandlingsmyndigheten får ett uppdrag att dels höja kompetensen kring lagstiftningens tillämpning, och dels bistå kommuner, landsting och regioner med stöd i avtalssamverkan. Enligt förslaget ska det ske i samråd med SKL och vi ser fram emot ett lyhört samarbete.

När huvudsekreteraren Sverker Lindblad presenterade delar av utredningen för kommun- och landstingspolitiker i förra veckan nämnde han att liknande utredningar i Norge och Finland kommit fram till att ett kritiskt tal för att en kommun ska klara välfärden är cirka 20 000 invånare. Jag tycker att resonemanget är intresseväckande. Finns det en kritisk gräns för vissa verksamheter? Och på vilken nivå ligger den i så fall? Enligt utredningens prognos kommer 56 procent av Sveriges kommuner ha minst 20 000 invånare år 2040, 19 procent kommer ha färre än 8 000 invånare.

Jag har inte svaren. Däremot vet jag att vi har som uppdrag att se till att välfärden hela tiden utvecklas och att de gemensamma resurserna används på bästa möjliga sätt. Och jag vet att kommuner, landsting och regioner uttryckt stor önskan om ökad samverkan för bland annat IT, digitalisering och administration. Med kommunutredningens förslag ökar möjligheterna för sådana samarbeten väsentligt.

Tips! Läs även Lena Mickos kommentar till delbetänkandet om avtalssamverkan.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!