Publicerad: 5 november 2019

Krönika

Kommunerna och Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadspolitiken är fortfarande ett statligt ansvar men kommunernas framtida roll i arbetsmarknadspolitiken ska utredas. Det är naturligtvis en seger att regeringen lyssnat på SKL, men ännu återstår många frågetecken att räta ut.

Staffan Isling.

Det som i skrivande stund sker med Arbetsförmedlingen kan inte beskrivas på annat sätt än att staten abdikerar från ett stort och viktigt uppdrag. Många av Arbetsförmedlingens lokalkontor läggs ned och personal på befintliga kontor slutar. Det gör att det på många håll i landet i praktiken inte finns stöd att få.

Parallellt med detta förbereds en reformering där Arbetsförmedlingens roll ska stöpas om och andra aktörer ta över en stor del av myndighetens nuvarande uppdrag. Det är en stor risk att dessa aktörer inte kommer att täcka hela landet, utan att det kommer finnas ”vita fläckar” där arbetsgivare och arbetssökande inte får tillgång till de verktyg de behöver och har rätt till.

Det är allvarligt, både för att kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad försvåras och för att individer som verkligen behöver det riskerar att stå utan. Mot bakgrund av det har SKL länge tryckt på för att kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken måste utredas. Att så sker är därför mycket positivt.

Men det går inte att bara vänta på utredningen om kommunernas roll. En hel del måste hända här och nu och staten kan omgående vidta fyra åtgärder

1. Säkerställ att det finns arbetsförmedlingspersonal i hela landet

De många rapporterna om sviktande kvalitet och likvärdighet över landet måste tas på allvar.

2. Bevara nära stöd

Lokal närvaro är viktig. Inte bara för arbetssökande utan också för arbetsgivare som söker arbetskraft. Lägg Arbetsförmedlingens uppdrag på de servicekontor som utvecklas på olika platser i landet. Flera kommuner har också möjlighet att erbjuda plats. Ta den chansen!

3. Säkra samverkan och kontakt mellan kommun och handläggare i individärenden

Många av dagens arbetssökande har behov av stöd från flera aktörer för att närma sig arbete. Därför behöver Arbetsförmedlingen säkra att det finns en personlig kontakt för respektive kommuns handläggare för samverkan och beslut i individärenden.

4. Knyt arbetsgivaransvariga till kommunerna

Låt de som är förmedlare på Arbetsförmedlingens kundtjänst ta rollen som ansvariga för en eller flera kommuner. Det ger kommunerna en väg in till Arbetsförmedlingen när det gäller till exempel att få beslut angående förlängningar eller vissa typer av insatser. Det skulle avlasta de lokala kontor som finns kvar.

Idag drabbas individer som står långt utanför arbetsmarknaden, men också kommuner som får ta ansvar som man egentligen inte har. Staten har slagit knut på sig själv i arbetet med etablering och Arbetsförmedlingen. Oavsett vad det berott på så måste det fortsatta arbetet präglas av handlingskraft och prestigelöshet.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!