Publicerad: 21 januari 2020

Krönika

Klimatberäkningar nyckel till minskade utsläpp

Kommuner och regioner står inför den stora utmaningen att snabbt minska sina klimatutsläpp. Men att beräkna utsläppen och att identifiera effektiva insatser kan vara svårt. Därför har SKR, för första gången, sammanställt regionernas klimatbokslut, som även kommuner kan lära av.

Staffan Isling

SKR har tidigare visat vilka konsekvenser ett varmare klimat riskerar att få i Sverige. Fortsätter utsläppen att öka som i dag blir risken för extremväder med bränder, värmeböljor och översvämningar markant större. Sommaren 2018 kan framstå som sval jämfört med framtida somrar, trots att den var extrem och orsakade både lidande och stora skogsbränder.

SKR:s senaste Öppna jämförelser på miljöområdet visar att regionerna har gjort tydliga framsteg på miljö- och klimatområdet tioårsperioden 2009-2018. Några exempel:

  • Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska har ökat från 13 till 43 procent.
  • Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 90 procent.
  • Klimatutsläppen från medicinska gaser har minskat med 52 procent.

Men klimatutsläppen måste minska snabbare än i dag om vi ska nå de internationella målen och stoppa den globala uppvärmningen. För att lyckas med det är uppföljningar a och o. De gör det möjligt att identifiera de mest effektiva insatserna.

Uppföljning en utmaning

Att följa upp klimatutsläpp kan låta enkelt, men det finns många olika faktorer att ta hänsyn till. Utsläpp uppstår i olika skeenden, till exempel inte bara när en bil körs, utan också när den produceras. Möjligheten att påverka klimatutsläpp varierar också, och det finns ännu inte tillförlitlig statistik för alla utsläpp.

Kommuner och regioner, men också andra offentliga och privata aktörer, behöver ta hjälp av varandra för att hitta bra sätt att mäta och minska sin klimatutsläpp. Från SKR:s sida bidrar vi nu genom att ge ut ett kartläggande och vägledande material om så kallade klimatbokslut. I vår senaste rapport med Öppna jämförelser på miljöområdet presenterar vi en sammanställning av regionernas klimatbokslut. Sammanställningen visar bland annat vilka områden regionerna mäter utsläppen från (såsom livsmedel, byggande, varutransporter och kapitalplaceringar), vilka metoder de använder och vilka resultat de når. Vi har också, på webbplatsen, samlat konkreta verktyg såsom databaser, klimatkalkyler och vägledningar som både kommuner och regioner kan använda för att beräkna sina utsläpp på olika områden. En hel del utvecklingsarbete pågår på flera håll kring klimatberäkningar för inköp, gemensamma emissionsfaktorer etc.

Klimatbokslut till hjälp i Region Kalmar Län

I ett lärande exempel berättar företrädare för Region Kalmar Län hur klimatbokslut har hjälpt regionen att minska sin klimatpåverkan. Regionen når uppsatta mål i förtid och har minskat sina utsläpp med hela 53 procent sedan 2012. Viktiga insatser har exempelvis varit övergången till förnybar fjärrvärme och att den upphandlade kollektivtrafiken nu är helt fossilfri. Från och med i år kommer också alla serviceresor och resor med tjänstebilar att köras helt utan fossila bränslen.

På SKR hoppas vi att materialet vi gett ut blir en viktig källa till både kunskap och inspiration. Kommuner och regioner går redan i dag i täten för ett hållbart och klimatsmart samhälle, och genom att fortsätta hjälpas åt och samarbeta kan vi skynda på utvecklingen ännu mer.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!