Publicerad: 9 april 2019

Krönika

Ingen ska ligga på sjukhus i onödan

Utskrivning från sjukhus har i årtionden varit ett problem mellan kommuner och landsting. Men det sista året har stora förbättringar skett.

Varje år vårdas omkring 800 000 patienter på sjukhus. Cirka en femtedel av dem vid flera tillfällen, så antalet vårddagar blir omkring 1,4 miljoner. Sjukhuset är en bra plats för dem som behöver dess resurser. Men när läkaren bedömer att nu kan patienten åka hem, ska ingen behöva ligga kvar för att den öppna vården och omsorgen inte klarar att ta emot.

Antalet vårddagar för utskrivningsklara patienter har minskat kraftigt

Det är nu ett drygt år sedan den nya lagstiftningen kring samverkan vid utskrivning från sjukhus trädde i kraft och vi ser glädjande nog stora förbättringar.

Under 2018 minskade vårddagarna för utskrivningsklara patienter på sjukhus med 92 000 dagar. Det innebär att 252 vårdplatser har frigjorts på sjukhus - platser som kan användas för patienter som behöver sjukhusets specifika kompetens och resurser. Detta innebär en effektivisering för landets sjukhus som kan värderas till 670 miljoner kronor.

Hur har det då gått till? De viktigaste faktorerna är förbättrad samverkan på alla nivåer, ändrade arbetssätt och en lagstiftning som ställer ökade krav. Det framgår av två obereonde externa granskningar. Man pekar också på att det finns arenor för kontinuerlig dialog och att överenskommelser har tecknats mellan kommuner och regioner.

Vården har blivit mer jämlik

Det finns fortfarande en variation mellan olika kommuner kring hur länge en person får vänta för att komma hem efter besked om utskrivningsklar. Men de län som tidigare haft de sämsta resultaten har snabbt genomfört förbättringar och redovisar nu lika bra resultat som de bästa länen. Ett exempel är Eskilstuna som minskat från 254 till 49 dagar för utskrivningsklara patienter per månad det sista året.

Den här resan har inte skett utan ansträngning. Ett högre tempo har inneburit en påfrestning för kommunernas hemtjänst och hemsjukvård och det återstår ännu mycket arbete innan samordnad individuell plan och trygg hemgång är på plats fullt ut.

Kommunernas kostnader minskar

Det här är förstås framför allt av största vikt för de patienter det handlar om. Men det handlar också om ekonomiska vinster för kommunerna. Allt färre kommuner behöver betala ersättning till regionen för att de inte i tid kan ta emot patienter.

Över 70 kommuner rapporterar 0 kronor till regionen för 2018. I fyra regioner, Blekinge, Jämtland, Skåne och Sörmland, har kommunerna inte behövt beta någonting alls inom den somatiska vården.

Det är bra jobbat. Tänk vilken skillnad det blir när alla kommuner kan säga samma sak. Här finns både mänskliga och ekonomiska vinster att göra!

Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!