Publicerad: 22 januari 2019

Krönika

Ingen mer tid att förlora

Sverige har en regering på plats. Oavsett var man står politiskt så tror jag många känner en lättnad. Och det borde betyda att vi snart får klarhet runt förutsättningar och överenskommelser i kommuner och regioner.

Vesna Jovic

Den fyrpartiöverenskommelse som ligger till grund för avtalet mellan S, MP, C och L, och som ledde till att riksdagen kunde rösta fram en statsminister, ligger på flera områden i linje med frågor som kommuner och regioner redan jobbar med. Inte minst inom sjukvården och runt klimat och miljö.

I överenskommelsen finns till exempel satsningar på arbetet mot psykisk ohälsa, på cancervården och på barn- och ungdomshälsan. Här finns också satsningar på primärvården och utvecklingen av ett arbetssätt med Nära vård. Där gör kommuner och regioner redan idag ett omfattande arbete. Här kan vikten av tid och uthålliga lösningar med bred politisk förankring inte nog understrykas.

Vi ser också positivt på flera förslag i överenskommelsen mellan de fyra partierna på klimatområdet. Som att regeringen avser att utveckla klimatinvesteringsprogrammen som våra medlemmar och andra aktörer söker pengar från för att investera i bland annat klimatsmarta transporter, energilösningar och nya uppvärmningsformer. Det är också positivt att man vill stötta kommuner och regioner i byggandet av gröna och hållbara städer, och att man vill införa krav på klimatdeklarationer i byggandet. Det vill säga att den som uppför nya byggnader ska redovisa vilken påverkan byggandet har på klimatet.

Så finns det förslag som går tvärs emot vad SKL tror är bäst för utvecklingen. Jag vill särskilt peka på det som rör statligt huvudmannaskap för skolan. Jag kan bara hålla med Lena Micko i hennes kommentar: ”En stor omorganisation är inte rätt sätt att möta de utmaningar svensk skola har”. Skolan behöver, precis som dess elever, arbetsro. Utvecklingen behöver utgå från lokala behov och förutsättningar. Men att göra en ordentlig utredning för att få fakta på bordet, istället för spekulationer och lösa antaganden, behöver inte vara fel. I en sådan behöver naturligtvis skolans huvudmän vara involverade.

Det har varit en intressant start på nya året. Och jag känner på mig att det kommer att fortsätta så. I mars är det till exempel dags för SKL:s styrelse att ta form när ombuden träffas på valkongressen. Oavsett nivå – nationell eller regional och lokal – behöver vi en gemensam bild av utmaningar och lösningar. Det är många statsråd och statssekreterare som har att se fram emot en konstruktiv dialog med SKL. Och det finns ingen tid att förlora. Vi har dryga 130 dagar att ta igen.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!