Publicerad: 26 juni 2018

Krönika

Hundra nyanser av sjukvård

De medicinska resultaten blir allt bättre. Samtidigt finns utmaningar med minskat förtroende för vården och på många håll en ansträngd situation på grund av rekryteringssvårigheter. Det finns mycket att diskutera runt sjukvården – och det gör vi så gärna – inte minst i Almedalen.

Den svenska hälso- och sjukvården omfattar hela befolkningen, och dit går drygt en tiondel av samhällets resurser. Därför är det helt avgörande att vårdens resurser används väl, ger goda resultat och bidrar till befolkningens hälsa. Att öppet publicera och jämföra resultat bidrar till transparens om hälso- och sjukvårdens kvalitet och är ett stöd för verksamhetsutvecklingen i landsting och regioner. Det lyfte vi i den stora Hälso- och sjukvårdsrapporten som publicerades för några veckor sedan. SKL:s ambition är att bli ännu bättre på att lyfta fram och redovisa data för att stötta kvalitetsutveckling.

Att tillgängliggöra data och redovisa resultat är viktigt också för öppenhet och transparens gentemot brukare, patienter och medborgare. En välfungerande sjukvård är grundläggande för vår syn på ett fungerande samhälle. Det visar inte minst resultaten i den senaste Sverigestudien, en rapport om hur svenskarna ser på samhället, där ”en välfungerande sjukvård” är det fjärde mest populära svaret på frågan om vad som är centralt för att Sverige ska kunna fungera. Listan toppas av ”ekonomisk stabilitet”.

På söndag börjar Almedalsveckan i Visby. Där kommer hundratals seminarier att belysa hälso- och sjukvården ur alla möjliga vinklar. SKL väljer detta år att fokusera på personal – och kompetensfrågor, på seminariet ”Rätt använd kompetens lyfter vården”. Vi vet att vi behöver rekrytera fler medarbetare till hälso- och sjukvården, men vi vet också att det inte är hela lösningen. Det går inte att möta alla utmaningar med löften om mer personal, för det finns helt enkelt inte tillräckligt många personer i arbetsför ålder att rekrytera. Och konkurrensen om arbetskraften kommer att öka framöver. Vi måste ställa om arbetssätten, använda oss av tekniken och se till att rätt kompetens finns på rätt plats. Det gäller inom vården, och i hela välfärdssektorn.

Till alla er som inte är på plats i Visby vill jag varmt rekommendera att följa vårt seminarium om vården, och de övriga två om strategier för att möta rekryteringsbehoven och hur skolan kan utvecklas med hjälp av digitalisering, på SKL:s Almedalswebb. Och till alla er som är på plats säger jag: hoppas vi ses där!

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!