Publicerad: 20 februari 2019

Krönika

Hot aldrig den enskildes problem

Dödshot via sociala kanaler. En död fågel på en ytterdörr med budskapet ”åk hem”. Förföljare. Hoten mot våra förtroendevalda kommer i många former. SKL utbildar och stöttar. Den utsatta ska aldrig behöva stå ensam.

Vesna Jovic.

I förra veckan rapporterade medierna om att åtal väckts mot en man som hotat Stockholms tidigare finansborgarråd Karin Wanngård via meddelanden på Facebook. Åtalet gäller olaga hot, ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till ett år. Det är bra att det lyfts upp. Det har funnits en attityd av att ”lite får man tåla” som politiker. Att ta en hård sakpolitisk debatt tror jag få politiker värjer sig mot. Men när den debatten glider över i påhopp eller hot, kanske för att du är kvinna eller utrikes född, då handlar det om något helt annat. Förtroendevalda i kommuner och regioner gör ett fantastiskt jobb och lägger ofta ner sin själ i politiken. Att bli hotad i sitt demokratiska uppdrag är aldrig acceptabelt. Och ska alltid polisanmälas.

Idag ser det i många fall inte ut så. Brottsförebyggande rådets undersökning från 2017 visar att var fjärde förtroendevald i fullmäktige och riksdag utsattes för hot, hat eller våld inom sitt uppdrag någon gång under 2016. Ju högre upp i makthierarkin, desto större utsatthet, och det gäller särskilt för kvinnor. Men inte ens hälften rapporterade hotet till någon, och ännu färre valde att polisanmäla.

En djupanalys av Politikernas trygghetsundersökning (PTU) visar att nästan var femte av samtliga förtroendevalda censurerat sig själv genom att bland annat tveka inför beslut, undvikit att engagera eller avstått från att yttra sig. Bland kvinnor var det så många som 21,5 procent och bland män 16 procent. Bland dem som utsatts var det var tredje. Det är inte nya siffror, men jag tycker att det är värt att upprepa dem. För de visar på allvaret.

SKL arbetar för att stärka villkoren för de förtroendevalda så att de kan verka i sitt demokratiska uppdrag – även under tider av utsatthet. Vi har nyligen spelat in fem korta filmer, baserade på ett antal verkliga händelser, för att visa på hur hoten kan se ut – och för att lyfta diskussionen om hur dessa ska motverkas. Filmerna ingår i en webbutbildning som lanseras nästa vecka. Vi har också tagit fram skriften ”Anmäl alltid hot och hat” tillsammans med Brottsoffermyndigheten och Polismyndigheten. Den ger råd och information om stöd.

Att vara förtroendevald i en kommun eller en region är ett oerhört viktigt uppdrag. Med rutiner och kunskap stärker vi den enskilde och minskar risken för hot, hat och våld. Kommuner och regioner tar frågan på stort allvar. Hittills har SKL utbildat 155 fullmäktige runtom i landet, och har ett 20 tal bokningar för 2019 klara. Vi hoppas att varje förtroendevald ska nås av budskapen: hot är alltid allvarliga och ska polisanmälas, och du står inte ensam.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!