Publicerad: 17 september 2019

Krönika

Hopp om mer rimliga strandskyddsregler

Så har då riksdagsåret börjat med nya ministrar och med en innehållsrik regeringsförklaring.

Det allra mesta berör såväl kommuner som regioner. En av alla punkter med stor betydelse, särskilt för landsbygdskommunerna, handlar om strandskyddet, som nu ska göras om. Statsministern sa att ”en ökad differentiering ska ta hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.”

Det är precis vad så många kommuner vill, och en fråga som SKL drivit i många år. Det måste bli enklare att bygga bostäder i strandnära lägen på landsbygden, samtidigt som lagstiftningens syften värnas.

På landsbygden kan strandnära lägen vara de enda där marknaden vill bygga. Det har införts lättnader som ska underlätta byggande där, men de har inte gett avsedd effekt.

Strandskyddets syften är bra. Vi ska säkra allmänhetens tillgång till stränder och även värna den biologiska mångfalden. Men på landsbygden har nuvarande lagstiftning, och statliga myndigheters strikta tillämpning av den, fått orimliga konsekvenser. Ett exempel är kravet på att nybyggen på landsbygden endast får ske intill befintlig bebyggelse. Eftersom det är glest mellan husen på landsbygden är detta sällan möjligt, trots att kommunerna vill satsa.

Nu har statsministern lovat att göra om lagstiftningen, och han sa faktiskt att det ska göras ”i grunden”.

Det bådar gott, och SKL har redan försett regeringen med ett komplett författningsförslag

  • Ta bort kravet att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus.
  • Ta bort kravet att kommuner ska peka ut särskilda geografiska områden för att enklare kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet. I kommuner där det knappt byggs några nya hus är det nästan omöjligt att veta exakt var ny bebyggelse kan komma att ske.

Sverige har cirka 42 000 mil stränder längs kust och sjöar. Därtill finns cirka 41 000 mil smala vattendrag från 1 upp till 10 meter breda. Vid stränderna råder ett generellt byggförbud och vid smala vattendrag skiljer det sig åt mellan olika län.

Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Det behövs möjligheter att enklare kunna skapa fina boendemiljöer, för att locka nya invånare och även få unga att vilja stanna.

Strandskyddet har setts över flera gånger och förändrats, utan resultat. Nu måste det bli mer än bara en tumme!

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!