Publicerad: 6 juli 2017

Krönika

Hetast i Almedalen

Sveriges största fysiska nätverkande äger just nu rum i Visby. Almedalsveckan samlar omkring 40 000 deltagare till samtal om många mycket viktiga samhällsfrågor. Vi, som har representerat SKL under Almedalsveckan, har deltagit i omkring 200 arrangemang, utöver våra tre egna seminarier och många andra möten.

Vesna Jovic, vd på SKL

För egen del har jag använt dagarna i Visby till samtal, samtal och samtal. Med medlemmar, samarbetspartners och fackliga organisationer. Om aktuella samhällsfrågor, om utvecklingen för kommuner och landsting, om framtidsfrågor. Det har varit seminarier, debatter och träffar. Det är ett faktum – i alla fall för mig – att Visbys gator och Almedalens atmosfär skapar unika förutsättningar för de spontana möten som kan leda till något mer.

Vilka är då de frågor som allra mest finns kvar hos mig? Jag är glad för de samtal och diskussioner som har handlat om hur vi i Sverige blir bättre på att ta emot nyanlända och att jobba med integrationen i alla delar av vårt samhälle. Redan dagen innan Almedalsveckan började, publicerade SKL nya siffror över hur etableringsgraden för nyanlända ser ut när det gäller jobb och studier tillsammans med fem förslag ur vår agenda för integration. Vi har fått mycket uppmärksamhet för våra förslag, som vi tror och hoppas kommer att ge resultat.

Digitalisering är inget som enbart tillhör framtiden. Behoven finns, tekniken finns definitivt och nya arbetssätt är en viktig väg för att vi ska klara välfärdens utmaningar. Det har blivit än tydligare för mig under dessa dagar att vi behöver höja kompetensen, både hos oss som är beslutsfattare och hos en hel del av våra medarbetare och att det finns en del vägvalsbeslut att fatta. Det kommer att vara nödvändigt för att vi ska kunna använda de digitala verktygen i välfärdsverksamheterna på bästa sätt. Det kan vara det lilla vi gör i klassrummet, undersökningssalen eller ledningscentralen eller de riktigt stora åtgärderna som krävs i systemutveckling och nya verksamhets- och affärsmodeller. Omställningen är nödvändig och det blir ett viktigt fokus för SKL de kommande åren.

Med önskan om en skön sommar,

Vesna Jovic

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!