Publicerad: 20 februari 2018

Krönika

Hårt tryck på sjukvården

Det är stor press på sjukvården på många håll med ökande väntetider till följd. Det är förstås inte bra. Men det är också viktigt att säga att de allra flesta patienter är nöjda med den vård de får.

Sjukvården är en av de viktigaste frågorna inför valet. Det märks i debatter och medierna. I en stor satsning inför valet har SVT låtit medborgarna säga sitt om sjukvården – hur de upplever den vård de fått, vad som saknas, vad det borde satsas mer på, och så vidare. Naturligtvis finns här både kritiska och berömmande röster.

Många av patienterna säger att de är nöjda med sjukvården och det bemötande de får, men att vägen dit kan vara lång och krånglig. En kvinna ger en talande bild för detta när hon efterfrågar en satsning på ”den vardagliga vården”. Precis som många andra har hon sökt sig till akutsjukvården för att den, trots tidvis långa väntetider, alltid är tillgänglig.

Just väntetiderna på akutmottagningar var något som uppmärksammades i veckan då Socialstyrelsen presenterade sina siffror för 2017. I genomsnitt har väntetiderna ökat med sju minuter jämfört med mätningen året innan. Socialstyrelsen skriver : ”Den fysiska tillgängligheten till primärvård är god på vardagar men minskar kraftigt på kvällar och helger. Något som i sin tur påverkar akutväntetiderna eftersom även patienter med enklare vårdbehov, som skulle ha kunnat hanteras av primärvården, då hänvisas till landets akutmottagningar”.

Och det är just detta som den stora omställningen mot nära vård handlar om. Rätt vård på rätt plats av personal med rätt kompetens. Ökad tillgänglighet och bättre samordning. Och ökad tillgång till e-tjänster och bättre användande av digitaliseringens möjligheter.

Socialstyrelsens siffror visar att uppfyllelsen av vårdgarantin har gått ner. Det är såklart inte tillfredsställande. Men trots att det är hårt tryck på vårdplatser, för få operations- och intensivvårdssjuksköterskor på sina håll i landet, så får tre av fyra sin planerade operation inom tre månader. I en av årets vårdöverenskommelser mellan SKL och regeringen, patientmiljarden, görs en satsning för att införa förstärkt vårdgaranti i primärvården – det vill säga att en patient ska få träffa en hälso-och sjukvårdspersonal inom tre dagar. På så sätt frigörs tid och resurser för att den som sedan behöver träffa en läkare ska få göra det.

Jag har, precis som alla andra invånare i vårt land, höga krav på sjukvården. Det har vi alla rätt att ha. Och jag känner en stor tillförsikt när jag pratar med ansvariga ute i landet. Kommuner, landsting och regioner är inne i en stor omställningsprocess, och nu görs omfattande satsningar för ökad tillgänglighet för patienterna. Redan idag har tre av fyra patienter stort förtroende för vården. Jag hoppas och tror att förändringarna ska göra den siffran ännu högre.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!