Publicerad: 6 mars 2018

Krönika

Gemensamt arbete mot ohälsa

Strategi för hälsa innebär en kraftsamling för att fler ska få ett aktivt och självständigt liv. Målen är tydliga och konkreta - det handlar om allt från färre barn med hål i tänderna till färre äldre som skadas i fall.

I dag möter jag representanter från kommuner, landsting och regioner på en nationell konferens om vår strategi för hälsa. En strategi, beslutad av SKL:s styrelse, som innebär att välfärdsverksamheter samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Förra året samlade vi in kunskap och diskuterade de gemensamma målen med tusentals deltagare runtom i landet. I år blir strategin förhoppningsvis en del av det dagliga arbetet för många kommuner, landsting och regioner.

Att förbättra hälsan i befolkningen är inte bara viktigt för varje enskild människa utan även nödvändigt för att klara de demografiska utmaningarna med ökande behov av välfärdstjänster framöver. Det är kommuner, landsting och regioner som har möjligheterna att få till förändringar eftersom deras verksamheter möter medborgarna livet igenom. Inom några områden är samordningen särskilt betydelsefull. Om MVC, BVC, förskola, skola och socialtjänst arbetar tillsammans kan barn med svårigheter fångas upp i ett tidigt skede vilket minskar risken för ohälsa senare i livet. Det ökar också chansen för att fler barn ska lyckas i skolan, vilket i sin tur minskar risken för ett liv i utanförskap. Allt hänger ihop.

Beslutet att genomföra strategi för hälsa ligger hos varje kommun, landsting eller region. Och vi hoppas att många kommer att ta sig an det arbetet. Vissa har redan kommit långt. Andra behöver mer tid på sig att samordna verksamheter som står långt ifrån varandra vad gäller arbetsmetoder, kompetenser eller erfarenheter. Hur vi på SKL kan stödja arbetet kommer säkert att förändras under vägens gång och olika verksamheter kommer med all säkerhet att ha olika svårigheter. Varje år kommer vi att bjuda in till en uppföljning där vi tillsammans ska se över hur arbetet går.

Utmaningarna som strategi för hälsa syftar till att möta är inte nya. Det som är nytt är att vi ser dem som en helhet med gemensamma mål. Det är det som jag tycker är så spännande och så kraftfullt med det här arbetet. Varje individ räknas. Och varje barn, ungdom, vuxen eller äldre som får ett bättre liv är en seger.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!