Publicerad: 6 november 2018

Krönika

För ett mer inkluderande arbetsliv

Bättre stöd för att skapa förutsättningar för personer med psykisk funktionsnedsättning på arbetsplatsen. Det är en av många nycklar för att skapa en arbetsmarknad som tar till vara på allas kompetens.

Det finns cirka 900 000 personer i åldern 16-64 år i vårt land som upplever någon form av funktionsnedsättning. Det är långtifrån en homogen grupp. Här finns en stor mångfald och kraft som samhället generellt sett är dåligt på att ta tillvara. Men med ökad kunskap och större medvetenhet går det att förändra, och frågan berör alla verksamheter inom kommuner, landsting och regioner. Det var med den utgångspunkten som SKL:s styrelse för ett drygt år sedan beslutade om ett positionspapper för funktionshinder och delaktighet. Det är också utgångspunkten för konferensen Funktionshinder i tiden som SKL arrangerar den här veckan i Stockholm. Delaktighet är huvudtemat.

När vi talar om allas delaktighet gör vi det både i det lilla och i det stora. Från det individuella stödet i vardagen, till rätten att ha jämlik tillgång till hälso- och sjukvård. Det handlar också om ett mer inkluderande arbetsliv. Idag är arbetslöshetsnivån för personer med funktionsnedsättning högre jämfört med övriga befolkningen. Det gäller för både män och kvinnor, i alla åldersgrupper och med olika utbildningsbakgrunder. För många arbetsgivare är det ett outforskat område att anställa personer med olika funktionsnedsättningar, där negativa föreställningar gör att prestationer värderas och kategoriseras utifrån oförmågor snarare än förmågor. Kommuner, landsting och regioner har här, liksom privata företag, myndigheter och andra arbetsgivare, ett stort jobb att göra för att förändra kultur och arbetssätt.

För att få mer att hända i rätt riktning gör nu SKL en satsning för att bredda rekryteringen och öppna fler vägar in i välfärdsjobben. Det gör vi bland annat i ett samarbete med åtta kommuner; Skövde, Karlskoga, Gävle, Hudiksvall, Stockholm, Borås, Falkenberg och Örebro – samt med Myndigheten för delaktighet och Arbetsförmedlingen. I satsningen kommer vi att ta fram förslag på konkreta metoder och arbetssätt för ett mer inkluderande arbetsliv.

Att anställa personer med olika erfarenheter, bakgrund och funktionssätt är en fråga om demokrati och trovärdighet. Det handlar både om individens rätt till ett bra liv och om att möta rekryteringsbehoven och klara välfärdsuppdraget. Vi har helt enkelt inte råd att slösa med kompetens och mänskliga resurser.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!