Publicerad: 31 oktober 2019

Krönika

Förenkla, förnya, förbättra

Jag är både stolt, glad och förväntansfull inför mitt nya uppdrag som vd för SKL.

Vår sektor står inför stora utmaningar och är under stark press för närvarande. Ekonomin är tuff, och bland medlemmarna pågår idag ett omställningsarbete som ställer hårda krav. Vi behöver mer tillit mellan oss och staten där lösningen heter generella statsbidrag. Jag kommer att jobba för ett mer förtroendefullt förhållande mellan staten och kommunsektorn – det måste bli ett stopp för fler riktade detaljstyrande bidrag. Dessa bidrag driver på kostnader och hindrar kommuner och regioner att driva sina verksamheter på bästa sätt. Det har jag sett ett otal gånger i mina roller som kommunchef och regiondirektör. Staten behöver känna mer tillit till att kommuner och regioner verkligen kan använda generella bidrag på det sätt som bäst gagnar medborgarna. Vi behöver finna metoder med staten kring mer långsiktiga överenskommelser som bygger på gemensamma målbilder med vad som vi tillsammans vill uppnå.

I hela Sverige blir det fler barn och unga och fler äldre. Andelen personer i yrkesverksam ålder minskar. Då gäller det att tänka nytt och bland annat nyttja digitaliseringens möjligheter. Vi behöver stödja kommuner och regioner att utveckla arbetsmiljön så att fler kan och vill jobba längre.

Vi har en vård med medicinska resultat i världsklass. Där vill vi fortsätta att finnas. Det är glädjande att se exempel på där vården kommer närmare patienten och brukaren, med bättre tillgänglighet, bemötande och delaktighet. Över hela landet träffas överenskommelser mellan regioner och kommuner att utveckla den nära vård som också får stimulans från nationell nivå. SKL:s roll är att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård och samtidigt verka för att det finns nationella smörjmedel som kan underlätta denna nödvändiga omställning.

Tre ord med betydelse

Rubriken ovan anger mina ledord, de är de tre deviser jag har haft med mig under årens lopp, och framgent vill jag att de ska finnas med mig som SKL:s vd.

Förenkla – SKL ska arbeta för att göra tillvaron enklare för kommuner och regioner, så att ni som leder verksamheter kan göra ett så bra jobb som möjligt för medborgarna. Konkret kan det handla om att utveckla bättre samverkan mellan regioner och kommuner, riva hinder som vi har själva inom sektorn, men också driva på för att staten ska förenkla ledning och styrning. Detaljstyrande statsbidrag och statliga tillsynsregler är några exempel.

Förnya – Vi ska utveckla våra sätt att arbeta på, så att våra medlemmar verkligen känner ett bra stöd från sin medlemsorganisation. Vi behöver också hitta nya former för samarbete med staten, skapa tillit och minska detaljstyrningen.

Förbättra behöver vi ständigt ha i åtanke, för ett bättre samhälle anpassat för de behov som finns. Vi har problem med att människor får vänta för länge på rätt vård eller att skolan inte ger alla barn den utbildning de behöver. Konkret handlar det om medborgarnas förtroende för att kommuner och regioner kan leverera välfärd; tillgänglighet till god vård och omsorg och att barn och ungdomar får en bra skola.

Det är ett fantastiskt uppdrag att få vara med och leda och driva frågor som är viktiga för välfärdens utveckling – tillsammans med alla medlemmar i kommuner och regioner. Jag vill att ni ska ha fortsatt stort förtroende för att vi driver era frågor, utvecklar användbara verktyg och metoder till stöd för alla era verksamheter samt på alla tänkbara sätt stöttar och hjälper. SKL har mycket kompetenta medarbetare, som finns här både till stöd för er i kommuner och regioner och för den statliga nivån när de behöver förstå vad framtiden behöver. Det är ett privilegium att nu ha fått uppdraget att leda det arbetet.

Staffan Isling

Tidigare vd-krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!