Publicerad: 2 oktober 2018

Krönika

Fakta och kunskap utvecklar skolan

Fler elever lämnar nian med gymnasiebehörighet. Det är glädjande att se att utvecklingen går åt rätt håll. Samtidigt visar statistiken på fortsatt stora skillnader mellan elever, till exempel kopplade till föräldrarnas utbildning. En påminnelse om att arbetet för en likvärdig skola alltid måste vara i fokus.

Skolverkets statistik visar att andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan har ökat med nästan två procentenheter sedan förra året. Ökat har också det genomsnittliga meritvärdet för både pojkar och flickor – och andelen elever som klarar kunskapskraven i alla ämnen. Det är några av de positiva resultat som lyfts fram. Men Skolverket pekar också på skillnader i resultat mellan elever med olika bakgrund, och nyanlända elevers svårigheter att nå kunskapskraven.

Det är alltid viktigt att förstå vad som döljer sig bakom siffrorna. Hur påverkar förändringarna i elevsammansättning resultaten? Är det några särskilda satsningar som ligger bakom utvecklingen? Det är sådana frågor SKL arbetar vidare med när vi analyserar statistiken i Öppna jämförelser för grundskolan som publiceras i början av december. Årets sammanställning kommer att vara ännu mer fokuserad på varje kommuns resultat, och det kommer att bli ännu lättare att göra jämförelser med andra kommuner utifrån ett antal indikatorer. Vi skruvar hela tiden på vår redovisning för att den ska vara till så stor nytta som möjligt för våra medlemmar. Vi är övertygade om att ju mer fakta som finns, desto mer systematiskt kan kommunerna arbeta med styrning och ledning för att utveckla verksamheten.

För att få ännu mer fakta och kunskap om kommunernas arbete för en likvärdig skola har vi i en enkät frågat hur de arbetar med socioekonomisk fördelning. Mer än hälften av kommunerna har svarat att det har någon form av sådan modell, av storstads- och storstadsnära kommuner är det tre fjärdedelar, och många har haft det under en längre tid. Vi har också frågat de som inte har en sådan modell om varför de inte har det. Resultaten och analysen publicerar vi i en rapport på skl.se inom kort.

Skolan ska vara likvärdig för alla elever. För att nå dit behöver varje huvudman och varje skola få rätt förutsättningar och verktyg för att utveckla sin verksamhet. Då behövs ett bra samarbete mellan stat och kommun som garanterar att beslut och reformer grundas på fakta och inte på antaganden.

Vesna Jovic

PS. Jag vill också passa på att tipsa om SKL:s gymnasiekonferens den 15-16 oktober.

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!