Publicerad: 16 april 2019

Krönika

En viktig ny myndighet

Den 1 september startar Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Myndigheten är efterlängtad och matchar på ett bra sätt SKL:s kraftsamling i digitaliseringsfrågorna. Tillsammans kommer DIGG och SKL bidra till att digitaliseringens möjligheter tillvaratas. Och jag tror att det är precis vad offentlig sektor behöver.

Vesna Jovic

Kommuner, landsting och regioner står inför komplexa samhällsutmaningar. Behovet av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt förväntas bristen på arbetskraft bli stor. För att möta utmaningarna behöver digitaliseringens möjligheter utnyttjas fullt ut. För våra medlemmar handlar det om ha en stark förändrings- och innovationsledning och att en gemensam digital infrastruktur skapas.

Ett viktigt uppdrag för DIGG är att säkra samordningen mellan statliga aktörer så att samverkan med kommuner, regioner och landsting blir enkel och smidig. Samtidigt fortsätter vi inom SKL-koncernen vår satsning för att stötta våra medlemmar i omställningen mot en smartare välfärd.

Invånarnas förväntningar är högt ställda. I en undersökning om den kommunala servicen uppger bara en av fyra att de är nöjda med den digitala servicen. Två år tidigare var resultatet i samma undersökning en av fem. Så framåt går det, men vi vill mer. Jag tror att vi, tillsammans med den nya myndigheten, kan stärka offentlig sektor och på så sätt snabba på utvecklingen ytterligare.

Ett annat viktigt uppdrag för DIGG är att säkerställa en statligt utfärdad e-legitimation som inkluderar alla invånare och utförare av välfärdstjänster, både offentliga och privata. Det är viktigt att lösningen varken fördyrar eller försvårar utveckling av digital service. Vi måste tillsammans arbeta för att alla invånare och medarbetare har rätt information, på rätt plats, i rätt tid. Det är inte bara en fråga om effektivitet, det är en fråga om demokrati.

När jag träffar kollegor i kommuner, landsting och regioner slås jag av att det råder samstämmighet kring digitaliseringens möjligheter som ett sätt att utveckla effektivare arbetssätt och smartare tjänster inom välfärden. Det handlar inte längre handlar om varför eller om, utan om hur. Praktiska exempel är efterfrågade. Nyligen publicerade vi till exempel två rapporter som handlar om automatisering av ärendehantering och vissa arbetsuppgifter. (Här kan du ta del av dem.)

Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG, har i intervjuer betonat vikten av att arbeta tillsammans för att nå bästa resultat. Det ser jag mycket fram emot att göra.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!