Publicerad: 14 november 2018

Krönika

En trygg, modern och säker vård

Rätt använda kan digitala lösningar ge radikalt nya möjligheter att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård. Men utvecklingen får aldrig gå ut över kvalitet och patientsäkerhet.

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting.

Det har skrivits mycket om den digitala vårdens utveckling i medierna - på senare tid främst med fokus på digitala vårdmöten och de många nya aktörerna på marknaden. Det är inte så förvånande eftersom den utvecklingen gått väldigt snabbt och erbjuder en tydlig tjänst för invånarna.

Samtidigt fortsätter det breda arbetet i regioner och landsting med att utveckla nya arbetssätt utifrån digitala lösningar. I Västerbotten har till exempel landstinget under flera år utvecklat tekniken för vård på distans, och sedan flera år drivit Sveriges första virtuella hälsorum i byn Slussfors i södra Lappland. I hälsorummet finns utrustning som gör det möjligt för invånarna att själva ta prover och koppla upp sig mot vårdpersonal. Tekniken utvecklas hela tiden, och idag kan läkarna lyssna på patientens hjärtljud på distans genom att båda har varsin dator med videolänk och varsitt digitalt stetoskop. Liknande hälsorum finns och utvecklas på flera håll.

Att tekniken behövs och kan användas ännu bättre är det nog få som ifrågasätter idag. Därför är det bra att Socialstyrelsen i sin utredning (presenterad den 8 november) tydliggjort att samma krav och regler ska uppfyllas alldeles oavsett om hälso- och sjukvården erbjuds fysiskt eller via digitala lösningar. Det handlar exempelvis om att säkra att hälso- och sjukvård ges efter behov, att den är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, och att den tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.

SKL delar Socialstyrelsens uppfattning att det inte är lämpligt att ställa upp detaljerade och specifika krav exempelvis kring vilka diagnoser eller tillstånd som lämpar sig för hälso- och sjukvård med stöd av digitala lösningar. Den tekniska utvecklingen går så pass snabbt att det som inte är möjligt idag, kommer att vara möjligt imorgon.

Den snabba utvecklingen sätter också fokus på frågan om informationssäkerhet. Vi vet att det finns en stor medvetenhet om frågan men också att det finns behov av stöd. Därför kommer SKL, tillsammans med MSB, att i dialog med landsting och regioner fånga upp behoven och se hur vi på bästa sätt kan stötta i arbetet med att höja säkerhetsnivån hos de som behöver.

Regioner och landsting gör nu en historisk kraftsamling och investering för att utveckla och ställa om sjukvården. I det arbetet har digitaliseringen en central roll för att skapa en mer individcentrerad och nära vård. Det är en helt nödvändig utveckling för att möta välfärdens utmaningar och medborgarnas krav och förväntningar på en trygg, modern och säker vård.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!