Publicerad: 11 december 2018

Krönika

En investering för framtiden

Öppen förskola har unika möjligheter att fånga upp och möta behoven hos utrikes födda kvinnor. Många får hjälp att bryta sin isolering genom språkstöd och andra insatser. Idag har över hundra kommuner en sådan verksamhet. Och det lär blir fler. Det är en investering alla tjänar på.

Vesna Jovic

Flera rapporter, däribland SKL:s egen från i maj, visar att fler nyanlända kommer i arbete snabbare. Men en grupp halkar efter, utrikes födda kvinnor, och i synnerhet kvinnor födda utanför Europa. De arbetar i lägre grad än både inrikes födda kvinnor och män samt utrikes födda män. Skillnaderna är störst under den första tiden i Sverige.

Trots att de individuella förutsättningarna kan se olika ut, så visar studier på en rad olika faktorer som försvårar etableringen för den här gruppen. Detta ligger till grund för satsningen Öppen förskola för språk och integration. Det är en treårig överenskommelse mellan SKL och regeringen med syftet både att påskynda etableringen för utrikes födda kvinnor och att öka deltagandet för barn i förskolan.

SKL har under året låtit göra en utvärdering av fem kommuners arbete på det här området. Den visar att goda resultat nås när verksamheterna ser till helheten – som att erbjuda språkundervisning tillsammans med föräldrastöd, hälsoinformation, studie- och yrkesvägledning eller att erbjuda nätverk som skapar relationer. Det stärker självkänsla och den egna utvecklingen.

I Helsingborg och Jönköping har man till exempel utvecklat samarbete mellan familjecentraler och SFI och erbjuder språkundervisning flera gånger i veckan. I Malmö stad har alla öppna förskolor kompetens att på olika sätt möta behov hos nyanlända och utrikes födda. Bland annat genomförs en språkstund två gånger i veckan där personalen utifrån olika teman undervisar föräldrar i svenska. Ett annat exempel är "walks and talks": promenader som syftar till att underlätta för samtal, främja den fysiska hälsan och visa staden.

I år har SKL kartlagt hur det ser ut runt om i landet, vilka verksamheter som finns, hur de fungerar och vilka behov som finns. Nästa år kommer vi att sprida lärande exempel och ge konkret stöd till kommuner som vill börja använda sin öppna förskola som en mötesplats för att stärka integration och påskynda kvinnors etablering.

Att fler kommer i arbete handlar om individens möjligheter, om jämställdhet och om att ta till vara på arbetskraft som välfärden så väl behöver. För att nå dit behöver vi dela erfarenheter och kunskap. Det handlar ytterst om ett inkluderande och väl fungerade samhälle.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!