Publicerad: 10 oktober 2017

Krönika

Digital delaktighet är en demokratifråga

Jag skrev nyligen i en krönika om glappet mellan medborgarnas förväntningar på digitala tjänster och offentlig sektors förmåga att leva upp till dessa. Den här veckan vill jag lyfta ett annat glapp – det som icke-nätanvändare riskerar att hamna i.

Vesna Jovic

Digitaliseringens utveckling är en förutsättning för att möta framtida välfärdsutmaningar. Den erbjuder också på många områden möjligheter till förbättrad och snabbare service till medborgarna. Men det bygger på en grundläggande premiss, att de personer som ska få servicen har möjlighet och kunskap att använda digitala tjänster. Att få ännu fler att bli digitalt delaktiga och att öka kunskapen om främst offentliga e-tjänster är syftet med den nationella kampanjen eMedborgarveckan som just nu pågår.

Enligt den senaste mätningen Svenskarna och internet saknade 630 000 personer, cirka 7 procent av befolkningen, grundläggande nätkompetens. Vi tror också att det finns ett mörkertal. Icke-användarna finns i alla åldrar, men framförallt bland de äldre. Det kan handla både om avsaknad av teknik och/eller kunskap att använda sig av tekniken.

Att stå utanför det digitala innebär också till stor del att hamna utanför debatten, att missa möjligheten att ta del av vissa nyheter och på många orter svårigheter att komma i kontakt med statliga myndigheter som stängt sina lokala kontor. I dag vänder sig ofta dessa personer till biblioteken för att få hjälp.

Folkbiblioteken tar ett stort ansvar. Enligt en enkät till samtliga kommuner erbjuder 80 procent av biblioteken aktiviteter i syfte att öka den digitala kompetensen. Och denna vecka är det extra mycket aktiviteter – föreläsningar, utbildningar och digitala workshops om alltifrån Vårdguiden 1177.se till hur bankens e-tjänster fungerar. Jag har också sett att det på flera håll ges tillfälle att träffa kommunalråd - som på Nynäshamns bibliotek, där SKL är på besök under veckan.

Nätverket för digital delaktighet, där SKL ingår, lyfte nyligen frågan om ansvar och nationell samordning till digitaliseringsministern. Klart är att behovet av stöd inte kommer att försvinna. Att vara digitalt delaktig är inte bara viktigt för den enskilda individen, utan en demokratisk angelägenhet.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!