Publicerad: 25 mars 2020

Krönika

Det viktigaste nu är att arbeta uthålligt och tillsammans

Samhällets aktörer går samman för att lindra konsekvenserna av coronaviruset. Det kommer att ta tid och vi behöver göra det tillsammans. Bara så kan vi klara det svåra läget.

Staffan Isling

Kommuner och regioner gör fantastiska insatser under dessa förhållanden. För att vårda sjuka. För att skydda äldre. För att erbjuda förskola och skola. För att ställa om till fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan och för att stödja medborgare som behöver omsorg. Det vidtas också åtgärder för näringslivet, bland annat genom att ge anstånd på avgifter och betala fakturor snabbare.

SKR har tät dialog med regeringen

Fokus för SKR:s arbete är att stötta kommuner och regioner i en väldigt tuff tid. SKR har tät kontakt med regering och myndigheter för att säkra att kommuner och regioner får bästa möjliga förutsättningar att hantera coronavirusets följder. Vi har fått gehör för flera åtgärder. Det handlar om att säkerställa att förutsättningarna är så goda som de kan vara. SKR samarbetar med Socialstyrelsen i myndighetens uppdrag att fördela sjukvårdsmaterial, vi driver på att överenskommelser mellan oss och regeringen ska förändras för att minska administrationen och vi vill se omedelbara regelförändringar så att socialtjänsten kan finnas till för dem som behöver den och bidra till minskad smittspridning. Vi bidrar också varje dag i Skolverkets arbete för att underlätta distans- och fjärrundervisning i gymnasieskolan och för att kommunerna ska vara så väl förberedda för en eventuell stängning av förskolor och skolor som det bara är möjligt. Många tillfälliga regelförändringar, förordningar och föreskrifter läses och kommenteras av SKR nu.

Uthållighet i krisen

Vi måste alla klara två perspektiv. Dels att hantera den akuta krisen här och nu, dels att arbeta långsiktigt och vara uthålliga. Regeringen har utlovat omfattande ekonomiskt stöd för att olika delar av vårt samhälle ska klara sig igenom den här situationen och det är oerhört viktigt. Kommuner och regioner kommer att drabbas hårt av den ekonomiska nedgången och kommer att få ta konsekvenser av krisen under lång tid framöver. SKR har nu skrivit ner prognosen för kommuners och regioners skatteunderlag.

Coronaviruset gör att skatteunderlaget försvagas

Uthållighet handlar för mig också om att snabbt ställa om och hantera en ny situation. Ett tydligt exempel är att arbetsgivare och fack nu skjuter upp hela avtalsrörelsen till hösten. 1177 har förstärkts av Inera och regionerna med bland annat bemanning, ökad teknisk kapacitet och mer information på webben. Det är ett viktigt besked. Inga samtal ska missas. För kommuner och regioner var det viktigt att även Läkarförbundet nu har undertecknat krislägesavtalet. Hittills har det inte varit läge att aktivera avtalet, men avtalet ger viktig flexibilitet kring arbetstider och att låna in och ut personal mellan kommuner och regioner.

SKR och Läkarförbundet överens om krislägesavtalet

Svar på vanliga frågor från kommuner och regioner

Frågorna är nu också många till SKR:s kansli. Vi besvarar dessa efter bästa förmåga, dels i direktkontakt med medarbetare och förtroendevalda i kommuner och regioner, dels genom information på vår webbplats. Häromdagen samlade vi toppledningarna i alla regioner i ett mycket konstruktivt digitalt möte och den här veckan gör vi samma sak med kommunerna. Varje dag diskuterar olika grupper från kommuner och regioner inom SKR de mycket angelägna utmaningar de har att hantera. På SKR:s webb finns också bland annat frågor och svar om arbetsgivares ansvar, ekonomisk information, socialtjänsten och ansvar för förskola och skola.

Frågor och svar med anledning av coronaviruset

Precis som statsminister Stefan Löfven sa i sitt tal till nationen i söndags: Vi har, var och en, ett stort ansvar. Myndigheter, företag, organisationer och enskilda individer. Det viktigaste nu är att arbeta uthålligt och att vi gör det tillsammans.

Staffan Isling

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!