Publicerad: 12 juni 2018

Krönika

Det går att minska studieavbrotten

Det är examenstider och när vi möts av studenternas glädje känns framtiden ljus. Samtidigt är det viktigt att lyfta problemet med att långt ifrån alla ungdomar fullföljer sin utbildning och går miste om viktiga kunskaper på sin väg ut i livet.

Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Och omkring en tredjedel av gymnasieleverna når inte examen, inte ens inom fem år. Det är naturligtvis alldeles för höga siffror. Vi vet att en gymnasieexamen är viktig för att komma in på arbetsmarknaden, och minst lika viktigt för möjligheterna att vara kvar där – och minska risken för arbetslöshet och utanförskap.

Sedan 2012 har SKL drivit projektet Plug In tillsammans med åtta regioner. I ett 70-tal kommuner har ett målmedvetet utvecklingsarbete bedrivits, allt för att ge fler ungdomar chansen att slutföra sina studier. Enskilda skolor som varit med har visat på fantastiska resultat både när det gäller minskade avbrott och högre andel behöriga till gymnasiet.

Utifrån de fallstudier som gjorts inom Plug In har det blivit tydligt att ett effektivt förebyggande arbete kräver insatser på flera nivåer. Det behövs insatser på individnivå, såsom att identifiera riskfaktorer, följa upp viktiga indikatorer och snabbt vidta åtgärder. Men också generella insatser, som att arbeta med trygghet, inkludering och positiva relationer mellan elever och skolpersonal. På torsdag presenterar Plug In sin slutrapport, och i samband med detta hålls en webbsändning på skl.se på temat studieavbrott. Missa inte den om du är intresserad av utbildningsfrågor!

Och det är mycket som händer på skolans område nu. I förra veckan röstade riksdagen igenom i stort sett alla förslag i regeringens proposition om ”En gymnasieutbildning för alla”. Den innehåller många viktiga delar, till exempel att rektorer får ett tydligare ansvar att utreda längre eller upprepad frånvaro, och förslag på hur övergångarna mellan olika skolor och skolformer ska bli bättre för eleven. Att många förändringar införs med kort varsel, vissa redan från 1 juli, ställer såklart stora krav på huvudmännens och skolornas organisation. Men jag tror i förlängningen att förändringarna skapar bättre förutsättningar för att fler unga ska fullfölja en gymnasieutbildning. Ett mycket viktigt fokus i SKL:s arbete med utbildningsfrågorna.

Jag tycker att Plug In inger hopp, eftersom det så tydligt visar på att det finns metoder och arbetssätt som fungerar. Här på SKL kommer vi att ta till vara på den erfarenhet och kunskap som byggts upp för att möta fortsatta behov och stärka det viktiga lokala arbetet med att förebygga studieavbrott och verka för skolnärvaro. Allt för att fler unga ska känna att också deras framtid är ljus.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!