Publicerad: 19 juni 2018

Krönika

Demokratin – vårt uppdrag varje dag

Vi har ett högt valdeltagande i Sverige. Det tyder på en stark tilltro till demokratin och till vårt valsystem. Men för att det ska förbli så behövs ett ständigt pågående arbete för engagemang och delaktighet, och en medvetenhet om risken för aktörer som är ute efter att störa systemet.

Vesna Jovic

Under våren har SKL arrangerat seminarier för valnämnder och valadministratörer i hela landet. Det har varit tillfällen för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inspel från myndigheter och för diskussioner runt utmaningar och möjligheter. Allt för att stärka arbetet med att trygga höstens val, där en grundläggande faktor är en välfungerande valadministration. Det får aldrig råda något tvivel om att alla röster räknas och bedöms på ett korrekt sätt.

Just detta, att se till att förtroendet för vårt valsystem bibehålls är en mycket viktig del, i tider där informationspåverkan blir allt vanligare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som studerar och kartlägger riskerna håller på att ta fram en handbok med konkreta metoder och verktyg för att möta informationspåverkan. Det grundläggande rådet till kommuner och andra myndigheter är: öka medvetenheten.

Ju mer medvetna vi är, som medborgare och som ansvariga i kommuner, landsting och regioner, desto bättre blir våra möjligheter att hantera störningar. Många kommuner har arbetat med dessa frågor i flera år och MSB lyfter bland annat Örebro som ett gott exempel. Och arbetet behöver fortsätta fram till valet och därefter. Det handlar ytterst om att skydda demokratin.

Jag tänker på detta när jag lyssnar på SKL:s podd om politiskt ledarskap. Avsnittet ”Uppdrag demokrati” – är ett samtal mellan riksdagsledamoten och tidigare kso i Norberg Åsa Eriksson, och tidigare ordförande för Demokratiutredningen Olle Wästberg. Samtalet spänner över vikten av ett tydligt ledarskap som ytterst ansvarig politiker – oavsett om det handlar om en skogsbrand, eller ett stort flyktingmottagande – till vad som behövs för att stärka den lokala demokratin och öka invånarnas delaktighet. Alla ingredienser av en demokrati helt enkelt. Lyssning rekommenderas!

Valdeltagandet i vårt land är högt – men ojämnt. Att minska skillnaderna är en central fråga och för att lyckas med det behöver vi arbeta aktivt för att öka invånarnas engagemang, och för att öka inkluderingen av alla grupper i vårt samhälle. Det behöver vi göra varje dag, inte bara när det är några månader kvar till valet.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!