Publicerad: 27 mars 2018

Krönika

Delaktighet skapar trygghet

Nu görs stora satsningar på vården före, under och efter en graviditet. Det görs bland annat för att möta önskemålen från patienter och personal om en vårdkedja som hänger ihop bättre.

Kartläggningen av vårdkedjan före, under och efter graviditet som SKL publicerade i veckan är spännande läsning. Varje år föds runt 110 000 barn i Sverige, och nästan nio av tio kvinnor får barn minst en gång i livet. Idag finns 45 förlossningskliniker i landet, med Gällivares klinik längst i norr och Ystads längst i söder. Vid glesbygdskliniker, såsom Visby, Lycksele och Gällivare, sker runt 300–600 förlossningar varje år. Vid de stora förlossningsklinikerna sker runt 5 000–10 000 förlossningar varje år.

Dessa fakta sätter fingret på hur olika det ser ut i landet, och vilka förutsättningar som finns. Därför är det bra att regeringens extra miljardsatsning på förlossningsvården är utformad så att varje region och landsting själva kan bedöma vilka insatser de behöver göra. På samma sätt som patienter har olika behov och förutsättningar har landsting, regioner och verksamheter olika förutsättningar när det gäller att utforma vården. Målet är dock gemensamt: att skapa en trygg och bra vård hela vägen oavsett var i landet man bor.

I vår kartläggning identifieras ett antal utvecklingsområden, bland annat handlar det om att hålla samman vårdkedjan ännu bättre och en önskan om ett ökat stöd efter förlossningen. Många vill också ha bättre information. Information är en viktig dimension av vården och ofta en förutsättning för delaktighet och trygghet. Det gäller inte minst före, under och efter en graviditet då kvinnan, och hennes partner, ställs inför många val och beslut, och ibland även situationer som kan vara skrämmande om man inte förstår vad det är som händer eller varför. Det är också viktigt att informationsutbytet är ömsesidigt, det vill säga att man från vårdens sida lyssnar, ställer frågor och försäkrar sig om att den blivande eller nyblivna föräldern har uppfattat och förstått informationen.

Vårdkontakterna i samband med graviditet och förlossning är en av de mest personliga mötena en individ har med vården. Och det är väldigt många människor i vårt land som berörs. Jag hoppas att kartläggningen kan inspirera och ge nya lärdomar till hur vården blir ännu bättre och tryggare.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!