Publicerad: 5 december 2018

Krönika

Delad erfarenhet främjar välfärden

Samtidigt som det stora arbetet med att skapa gemensamma förutsättningar för digitalisering av offentlig sektor fortlöper, pågår utvecklingen i vardagen hela tiden. Det märks tydligt på vår sajt Dela Digitalt. Här delas verksamhetsutveckling i stort och smått – från tips på appar, till guider för digitalisering av hela kommuner.

Vesna Jovic

Inom offentlig sektor finns en enorm kompetens och erfarenhet som vi bättre tar till vara genom att samverka på olika sätt. Men det har varit svårt att få en övergripande bild av allt som är på gång, och att på ett enkelt sätt få tag på andra aktörer för samarbeten. Det fanns därför en stor efterfrågan på en nationell arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Det var grunden till Dela Digitalt som nu funnits och utvecklats i två år. Portalen har idag 9500 användare från 770 organisationer som verkar inom det offentliga uppdraget och där finns minst en anställd från varje kommun. En bra bas. Men vi borde kunna bli många, många fler. Det är också en av målsättningarna när vi nu går in på tredje året.

Dela Digitalt gör det lätt att se vilka frågor som är aktuella, vad andra arbetar med och att dela med sig av egna arbeten. Därför har den också blivit ett viktigt verktyg för SKL för omvärldsbevakning. Vi ser vilka frågor som sticker ut, och var det finns behov av fördjupning och stöd. Ett exempel på det var i våras när plattformen blev ett viktigt forum för att arbeta fram guidning och checklistor för införandet av GDPR. Ett annat var när en av SKL:s medarbetare ställde frågan om automatisering och det väckte så stort intresse att ett nätverk nu bildats kring frågan.

Men det allra viktigaste syftet är såklart att vara en lättillgänglig arena för alla inom offentlig sektor. Genom så kallad crowd sourcing kan organisationer lättare hitta varandra, få ett brett engagemang för initiativ och större möjligheter att med gemensamma resurser skapa riktigt bra lösningar. Ett exempel är LIKA-verktyget för pedagoger som lanserades i våras. Det är ett verktyg vars mål är att underlätta arbetet med digitaliseringen i skolan.

Jag hoppas att fler kommer att använda sig av Dela Digitalt framöver och att portalen blir en självklar mötesplats för offentligt anställda och offentliga organisationer som vill utbyta erfarenheter, nätverka och samverka kring verksamhetsutveckling och digitala lösningar. Genom att mötas så här kan vi arbeta snabbare, öka kvaliteten och effektivisera verksamheterna. Helt enkelt jobba smartare.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!