Publicerad: 23 oktober 2018

Krönika

Budget och brexit i Bryssel

Just nu pågår arbetet med att ta fram budgeten som sätter ramarna för alla EU:s politikområden för 2021-2027. SKL bedriver ett aktivt påverkansarbete i Stockholm och Bryssel under förhandlingarna.

Vesna Jovic

Vi har god hjälp av vår europeiska paraplyorganisation Council of European Municipalities and Regions (CEMR) och den svenska delegationen i Regionkommittén i arbetet. Parallellt förhandlas även förslag till fonder och program.

EU-kommissionen presenterade sitt förslag till långtidsbudget i maj. I september antog SKL en skrivelse där vi i stort välkomnar kommissionens förslag. Men vi anser bland annat att jämställdhetsperspektivet i budgeten måste stärkas. Vi framhåller också att Europa 2020-strategin, den gemensamma strategin för tillväxt och sysselsättning, har varit ett mycket framgångsrikt sätt att länka investeringar på lokal och regional nivå till gemensamma europeiska målsättningar, och vi efterfrågar därför en liknande strategi för nästa programperiod.

Ett annat arbete som nyligen inletts på SKL är att ta fram prioriterade EU-frågor för 2019. Sedan flera år tillbaka arbetar SKL aktivt med att få förtroendevalda och tjänstepersoner på lokal och regional nivå att förstå var i beslutsprocesserna och i påverkansarbetet på EU-arenan som den lokala och regionala nivån bäst kan göra sina röster hörda. Arbetet inom Regionkommittén har stor betydelse både när det gäller att föra fram det lokala och regionala perspektivet i institutionerna, och för förankringen av EU-arbetet på hemmaplan. Det är viktigt att den lokala och regionala nivån syns och hörs i EU-arbetet, såväl på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

Jag besökte Brysselkontoret för två veckor sedan, bland annat för att fira att kontoret fyllde 25 år. Det är alltid roligt och spännande att höra vad det talas om i korridorerna i EU:s hjärta. Vid sidan av långtidsbudgeten är förstås brexit ett omdiskuterat ämne. Storbritannien är en stor och viktig handelspartner för Sverige och konsekvenserna av brexit, med eller utan ett avtal, kommer att påverka våra medlemmar. Exakt hur mycket är ännu svårt att sia om.

Brexit har också satt fokus på EU-medlemskapet här hemma. Förra veckan rapporterade flera medier att svenskarna blir alltmer positiva. EU är ju i allra högsta grad en del av vår vardag, där hälften av alla ärenden på en fullmäktigedagordning i kommun, region eller landsting påverkas direkt eller indirekt av EU. Vi behöver både vara medvetna om hur vi påverkas, hur vi kan påverka och vilka möjligheter som medlemskapet medför.

I skriften EU i lokalpolitiken lyfter vi hur åtta kommuner, landsting och regioner, genom att göra EU-perspektivet till en naturlig del av sitt arbete, använder samarbetets möjligheter för att främja och utveckla den egna verksamheten. För det är så vi bör se EU-medlemskapet, som ett smörgåsbord av möjligheter.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!