Publicerad: 23 maj 2017

Krönika

Bristen på vatten kan bli akut

Inte på drygt 40 år har nivåerna i Sveriges grundvatten, som kommunerna använder för att förse samhället med kranvatten, varit så låga som i dag. Bristen på vatten omfattar nästan hela landet och riskerar att bli akut på flera håll i sommar.

Vesna Jovic

Nästan dagligen kan vi nu ta del av mediernas rapportering om vattenbristen. Att det är så ont om vatten beror framför allt på att det har regnat och snöat lite de senaste åren. Om det blir en regnig sommar hjälper det inte mycket eftersom växtligheten tar upp mycket av regnet. Risken finns att vattnet till och med tar slut, och då kan kommuner behöva köpa in vattentankar eller dela vatten med varandra.

Jag vet att kommunerna arbetar intensivt för att hantera situationen. Från SKL:s sida följer vi utvecklingen och vi arbetar bland annat för att berörda myndigheter ska ge kommunerna bra och samordnat stöd. Vi går nu också ut med en rekommendation om fyra åtgärder som är särskilt viktiga för kommuner – men även landsting och regioner vars verksamheter kan påverkas av vattenbristen – att vidta inför sommaren.

SKL:s förslag på fyra åtgärder med anledning av vattenbristen

För det första är det viktigt att följa de aktuella grundvattennivåerna från SGU, Sveriges geologiska undersökning. Vi vill också uppmana våra medlemmar att diskutera situationen i regionen med sin länsstyrelse. Nivåerna på grundvattnet kan variera. Det är viktigt att diskutera hur vattnet ska fördelas och hur man ska samverka.

En tredje rekommendation är att kommuner ser över sina så kallade vattendomar, som reglerar uttag av vatten. Räcker tillståndet till? Behöver man söka tillstånd för en reservvattentäkt? Det kan bli stor konkurrens om vattnet mellan olika aktörer i sommar, och en uppdaterad vattendom kan säkra att kommunen får ta det vatten man behöver. Slutligen behöver kommuner också följa upp situationen för invånare med egen brunn och förbereda sig för hur man agerar om deras vatten tar slut.

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Det offentliga Sverige måste kraftsamla för att hantera det svåra läget. Samtidigt måste vi alla vara ansvarsfulla medborgare och se över hur vi kan minska vår egen vattenförbrukning i vardagen.

Vesna Jovic


Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!