Publicerad: 30 maj 2017

Krönika

Bra vård ska bli ännu bättre

Svensk sjukvård står sig väl i internationella jämförelser. Den brittiska medicintidskriften The Lancet har rankat svensk sjukvård som världens fjärde bästa när det handlar om tillgång till och kvalitet i sjukvård. Jämfört med andra rika länder har Sverige goda resultat när det gäller sådant som låg spädbarnsdödlighet och hur många patienter som överlever cancer eller hjärtinfarkt.

Vesna Jovic

Jag är stolt över svensk sjukvård, men vet likväl att vi måste fortsätta att utveckla den. Bra måste bli ännu bättre. Varje brist i verksamheten ska vara en lärdom. Den tekniska utvecklingen ger oss nya möjligheter liksom personalens höga kompetens. Kroniskt sjuka patienter som får tekniskt stöd med egenmätning och bedömning av värden, bidrar både till hälsan på ett positivt sätt och gör att de inte behöver söka upp vården lika ofta som annars – till gagn framförallt för patienten, men också för vården.

En avgörande framgångsfaktor för framtida kvalitet i svensk sjukvård är olikas yrkens attraktivitet. De allra flesta arbetsplatser fungerar väl och medarbetarna trivs. Samtidigt upplever en del hög stress och vi vet att vi kan göra mer för mer hållbara arbetsplatser. Landsting och regioner jobbar hårt med olika program, inte minst i tätt samarbete med arbetstagarorganisationerna. Att samverka kring friskare arbetsplatser är A och O. Utan samarbete, inget framgångsrikt resultat.

En av många viktiga diskussioner just nu handlar om tillgång till vården och om hur tillgänglig sjukvården är för oss, oavsett vilka vi är, var vi bor och vilka behov vi har. Det handlar om likvärdighet och klok resursanvändning - två grundpelare i svensk sjukvård.

Men tillgänglighet handlar inte bara om att ha kortast väg till vård eller att det ska vara så få dagars väntetid som möjligt till en planerad operation. För att vi ska få en god tillgänglighet behöver vården bättre anpassas till patientens behov. Det handlar om snabbare vård, men också medskapande i sin egen vård och att vi använder rätt kompetens och rätt resurs vid rätt tillfälle i vårdförloppet. Utbyggd e-hälsa underlättar idag – och kommer att göra än mer så i framtiden – både för patienter, medarbetare och beslutsfattare i vården.

När vi tidigare har talat om ”vård på distans”, så är det ju faktiskt så att vi med hjälp av digital teknik kan få vården närmare oss som patienter. Det är en del av det omställningsarbete som nu intensifieras och som handlar om att gå från en sjukhusfokuserad vård till att utveckla olika former av nära vård.

SKL kommer att satsa resurser på att stötta landsting och regioner i detta arbete. Bra vård ska bli ännu bättre.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!