Publicerad: 31 oktober 2017

Krönika

Bostadsbristen kräver ett nationellt grepp

En bostad är en grundförutsättning för att en god livsmiljö och ett bra liv för den enskilde. Vi måste gemensamt arbeta för att det ska bli verklighet – för alla kommuninvånare.

Vesna Jovic

För drygt 1,5 år sedan infördes den så kallade bosättningslagen som innebär att staten bestämmer hur många nyanlända, det vill säga barn och vuxna med uppehållstillstånd, som kommunerna ska ta emot och ordna bostäder till. Kommunerna har sedan dess arbetat hårt för att få fram de bostäder som behövs för att kunna erbjuda nya svenskar en möjlighet att komma igång med sina nya liv.

Söndagens Agenda i SVT handlade bland annat om detta. I avsaknad av tillräckligt många bostäder har kommuner fått skapa boenden också på en rad okonventionella och tillfälliga sätt. I den efterföljande debatten var bostadsministern kritisk och menar att kommunerna inte gör tillräckligt.

I arbetet med att bygga ett hållbart samhälle, där tillgången till bostäder är en mycket viktig pusselbit, har kommunerna ett stort ansvar. Även om kommuner ser olika ut, finns det en rad grundförutsättningar som måste förändras. Bland annat måste det bli enklare att bygga bostäder där många vill bo. Reglerna för byggandet behöver bli mer effektiva – bland annat genom snabbare processer från färdig detaljplan till att spaden sätts i marken. Och de ekonomiska förutsättningarna behöver förbättras så att de bidrar till en mer rörlig bostadsmarknad och möjlighet till bostad för alla.

För att kunna hantera den mest akuta situationen kring att ordna boenden för nyanlända har SKL också en rad förslag till staten i vår Agenda för integration. Det handlar bland annat om att låta kommuner ta över lägenheter från Migrationsverket och att låta kommuner som vill och kan ta emot fler nyanlända göra det.

Men framför allt behövs ett rejält grepp om hela bostadsmarknaden och de regler som styr den. Behovet fanns långt innan bosättningslagen blev verklighet.

Vesna Jovic

Tidigare krönikor

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!